Održan sastanak s ravnateljem UNESCO-ovog ureda u Veneciji (BRESCE)

U Ministarstvu kulture održan je sastanak ministra kulture mr. sc. Bože Biškupića s Engelbertom Ruossom, ravnateljem UNESCO-ovog ureda u Veneciji (BRESCE).

U svom dvodnevnom posjetu Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO gospodin Engelbert Ruoss, ravnatelj UNESCO-ovog ureda u Veneciji (BRESCE) sa svojim suradnicima iz odjela za kulturu, komunikacije i znanost, upoznali su se s radom i širokom djelatnosti Hrvatskog povjerenstva za UNESCO. U Ministarstvu kulture održano je zasjedanje po UNESCO-ovim programskim područjima s predstavnicima UNESCO-ovih Međuvladinih odbora i hrvatskim stručnjacima.
 
 
 
Na sastanku Hrvatskog povjerenstva su razmatrane različite teme:
 
Regionalni centar za podvodnu arheologiju u Zadru-UNESCO-ov Regionalni Centar II kategorije- centar izvrsnosti za cijelu JI Europu i Mediteran te mogućnost suradnje na kulturnom i znanstvenom polju i promociju Konvencije za zaštitu podvodne kulturne baštine
 
Mogućnost obilježavanja obljetnica 2010-2011. vezanih uz UNESCO, koje Hrvatska i ove godine dobila (Ruđer Bošković, Marko Antun de Dominis, otkriće diskontinuiteta A. Mohorovičića)) u suradnji s UVO-BRESCE i Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO
 
Suradnja s Odjelima znanosti i kulture BRESCE koja se odnosi na lokalitete svjetske baštine i rezervate biosfere-promocija novih pristupa upravljanja kulturnim i prirodnim dobrima kroz stručno osposobljavanje upravljačkih tijela i izgrađivanje ekološke svijesti lokalnog stanovništva te razrade strategije održivog turizma
 
Hrvatska vrlo mnogo polaže na promicanje i očuvanje nematerijalne baštine i kulturne raznolikosti te naši stručnjaci aktivno sudjeluju u radu oba UNESCO-ova međuvladina odbora
 
Kao Mediteranska zemlja, Hrvatska ima posebnu odgovornost prema pitanju voda i prema Jadranskom moru gdje se provode složenija mjerenja u cilju zaštite voda. U brojnim UNESCO-ovim aktivnostima Međuvladin oceanografski odbor (IOC); Globalni sistem za promatranje oceana, (GOOC); Globalna ekologija i oceanografija štetnog cvjetanja algi (GEOBAB), Programi o ranom izvješćivanju tsunamija, Svjetski program istraživanja klime potiču sve navedeno te naši stručnjaci u njima aktivno sudjeluju. Hrvatska sudjeluje i u radu Međunarodnog hidrološkog programa (IHP)
 
Zaštita okoliša u Hrvatskoj ne uključuje samo zaštitu voda već i kopna te upravljanje bioraznolikošću. Ponovno smo reaktivirali naš nacionalni odbor UNESCO-ovog programa Čovjek I biosfera (MAB) gdje aktivno provodimo korake za zaštitu eko-sistema uz rijeke Dravu i Muru kao našeg novog prekograničnog MAB područja.
 
Iniciranjem Nacionalnog programa stipendiranja mladih znanstvenica pod nazivom „Za žene u znanosti“ nastavljena je izuzetno dobra suradnja s UNESCO-om i L'OREAL-om. Sretni smo da su već tri hrvatske znanstvenice bile nagrađene međunarodnom stipendijom UNESCO-a i L'OREALA, a s nacionalnom stipendijom želimo dati potporu ženama u znanosti, ali i osnaživanju njihove uloge u svim ostalim programskim područjima UNESCO-a.
 

Ministar Kulture mr. sc. Božo Biškupić osvrnuo na bogatstvo projekata iz područja znanosti, kulture, obrazovanja i komunikacija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska te je istaknuo kako Hrvatska želi nastaviti suradnju u regiji, a s tim u svezi posebno je istaknuo ulogu UNESCO-vog Regionalnog ureda u Veneciji koji je odigrao važnu ulogu u poticanju suradnje u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Hrvatska će i dalje aktivno sudjelovati u izgradnji već postojećih dobrih odnosa u regiji te kroz zajedničke projekte u kulturi, znanosti i obrazovanju kojima želimo pomoći izgradnji mira i stabilnosti u našoj regiji.
 
Gospodina Ruoss također je posjetio Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatsku akademiju znanosti I umjetnosti i UNESCO-ovu katedru iz medicinske bioetike i prava Sveučilišta u Zagrebu.
 
Po završetku sastanka gospodin Ruoss izrazio je zadovoljstvo mnoštvom važnih projekata i incijativa na kojem Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i hrvatski stručnjaci rade na nacionalnom i međunarodnom planu istaknuvši kako njegov rad smatra vrlo poticajnim.
 
 
OPĆENITO O UREDU BRESCE:
 
UNESCO-ovom Uredu u Veneciji – Regionalni ured za znanstvenu i kulturnu suradnju (BRESCE) nama je najbliži UNESCO-ov ured u regiji. Iako osnovan za područje prirodnih znanosti, nakon Konferencije na visokom nivou o jačanju suradnje u JI Europi održane u Parizu u travnju 2002. i temeljem sporazuma potpisanog 16. studenog 2002. između UNESCO-a i zemlje udomiteljice-Italije, UVO-BRESCE veliku pažnju pridaje području kulture te jača aktivnosti u slijedećim segmentima:
 
       očuvanja i upravljanja kulturnom baštinom (materijalnom i nematerijalnom)
       razvoj ljudskih kapaciteta- seminari, radionice, ljetne škole
       pružanje tehničke pomoći i razvoj istraživačkih kapaciteta,
       davanju uloge muzejima u procesu pomirbe u regiji,
       promocija međukulturalnog i međureligijskog dijaloga,
       promociji različitosti umjetničkog izričaja i nematerijalne kulturne baštine
       tehnička pomoć i promocija kreativnosti u području kinematografije
       razvoju kulturnog turizma
 
Slijedom procesa decentralizacije samog UNESCO-a, UVO-BRESCE preuzima neke aktivnosti koje su se prije odvijale u sjedištu Pariza- tako da on postaje ključni sugovornik za razvoj i provedbu UNESCO-ovih inicijativa u cijeloj regiji JI Europe.


Najave