Odabran vizualni identitet Nacionalne strategije poticanja čitanja

Na temelju Opće upute o provedbi postupka javne i jednostavne nabave za nabavu usluge izrade vizualnog identiteta Nacionalne strategije poticanja čitanja, Ministarstvo kulture odabralo je ponudu trgovačkog društva Superstudio Design Projects d.o.o. 

Odluka o odabiru temelji se na kriterijima za odabir ponude sukladno Pozivu za dostavu ponude od 23. svibnja 2019. godine koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva kulture 24. svibnja 2019. godine.

U roku za dostavu ponuda zaprimljene su četiri (4) ponude ponuditelja:
  1. Razvojna agencija Grada Novske - NORA, Novska
  2. Prospekt d.o.o., Rijeka
  3. Superstudio Design Projects d.o.o., Zagreb
  4. Kadei 360 d.o.o., Zagreb
Na sastanku Stručnog  povjerenstva naručitelja u postupku jednostavne nabave usluge izrade vizualnog identiteta Nacionalne strategije poticanja čitanja, održanog 4. srpnja 2019. u Ministarstvu kulture, koje čine Damir Gamulin, Hrvatsko dizajnersko društvo; Zlatka Salopek, Hrvatsko dizajnersko društvo; Ivana Vučić, Hrvatsko dizajnersko društvo; Nevena Tudor Perković, Ministarstvo kulture i Maja Zrnčić, Ministarstvo kulture, razmotreni su svi prijedlozi.

Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da se ministrici kulture predloži ponuda Superstudia Design Projects d.o.o iz Zagreba.
Nakon pregledanih prijedloga i rasprave zaključeno je da predloženo rješenje Superstudia Design Projects d.o.o najpotpunije i najkvalitetnije odgovara natječajnim kriterijima.

Obrazloženje povjerenstva:

Stručno povjerenstvo prepoznaje kvalitetu te pozdravlja pristup rješavanju grafičkog identiteta putem jednostavnog, ali vrlo direktnog grafičkog sustava slova i kutnih linija koje impliciraju stranicu knjige, odnosno format teksta. Jednostavnost uspostavljenog grafičkog koda otvara širok raspon mogućnosti za razvoj aplikacija, koje u ovoj fazi razvoja Nacionalne strategije poticaja čitanja još nisu definirane. Ponuđeno rješenje nudi grafičku čitkost, ali s lakoćom podnosi i nužnu prilagodljivost i varijabilnost, koju autor ističe kao jedno od konceptualnih polazišta rješenja. Stručno povjerenstvo vrlo uspješnim smatra ponuđen odgovor na temu dizajna različitih formata publikacija za čitanje te hijerarhiju primjene elemenata vizualnog identiteta izgrađenu kroz niz proizvoda obuhvaćenih ovom Strategijom.

Izvrsnost rješenja dodatno se potvrđuje kroz intrigantnu razradu promotivnih proizvoda, ponajviše onu kroz digitalne medije, za koje se očekuje da će u Strategiji nositi naročito bitnu ulogu i razviti se u dinamičan kanal promocije čitanja. Naročit potencijal stručno povjerenstvo prepoznaje u prijedlogu identiteta komunikacijske kampanje „nastavi čitati“, koja bi u takvoj formi mogla snažno zaživjeti.

Pohvaljuje se i prijedlog definiranja podidentiteta, u svojoj sekundarnoj pojavnosti, kada se primjenjuje unutar šire teme s čijim se aktivnostima združuje te koju svojom prisutnošću dodatno određuje ili potvrđuje.
Iako navedeno ne implicira nužno veću vrijednost rješenja, u ovom se slučaju pozdravlja i kvalitetan odabir te upotreba tipografskog pisma hrvatskog autora (dizajnera Nikole Đureka).
 

 

Pisane vijesti