Objavljujemo e-Savjetovanje o Nacionalnom planu razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine

18. rujna 2023. - Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine upućen je na e-Savjetovanje, u završnu fazu izrade tog ključnog dokumenta i hijerarhijski najvišeg akta strateškog planiranja od nacionalnog značaja za područje kulture i medija.

Nakon prethodne stručne javne rasprave, uključivanja brojnih dionika u kulturi i medijima, nacrt Nacionalnog i Akcijskog plana razvoja kulture i medija predstavljen je javnosti 4. srpnja 2023. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Riječ je o srednjoročnom dokumentu u kojem su uključene razvojne potrebe i potencijali, posebni ciljevi i pokazatelji, financijski okvir, okvir za praćenje i vrednovanje te akcijski plan koji sadrži mjere i pokazatelje rezultata, sve sukladno suvremenoj metodologiji izrade razvojnih planova ovakvog tipa.
 
Nacionalnim planom pokrivena su sva područja djelovanja kroz posebne ciljeve razvoja kulturnog stvaralaštva, produkcije i distribucije, očuvanja i održivog korištenja kulturne baštine, razvoja arhiva, knjižnica i muzeja te unaprjeđenja statusa novinarske profesije i medijskog sektora. Plan služi za strukturiranje javnih politika i pripadajućih ulaganja  za učinkovitu podršku kulturnom i medijskom sektoru.
 
Nacrt Nacionalnog plana i pripadajući Nacrt prijedloga Akcijskog plana razvoja kulture i medija dostupan je zainteresiranoj javnosti sljedećih 30 dana na aplikaciji e-Savjetovanja. Svi komentari će se obraditi, a očekuje se da će krovni strateški  dokument razvoja kulture i medija do 2027. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatiti nakon okončanja javne rasprave, do kraja studenoga ove godine.e-savjetovanja


 

Pisane vijesti