Objavljen Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih po pozivima financiranim iz FSEU koje je moguće izvesti tijekom konstrukcijske obnove čiji se završetak financira iz nacionalnih sredstava kao nastavak financiranja iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara

14. rujna 2023. – Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih po pozivima financiranim iz FSEU koje je moguće izvesti tijekom konstrukcijske obnove čiji se završetak financira iz nacionalnih sredstava kao nastavak financiranja iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara
 
Tijekom provedbe radova konstrukcijske obnove pojavili su se nužni i opravdani radovi koji nisu prihvatljiv trošak po pozivima financiranim iz FSEU, a njihovo bi izvođenje nakon završetka konstrukcijske obnove znatno povećalo troškove. Opravdanost izvođenja radova potvrđuju projektant, stručni građevinski nadzor i nadležni konzervator. Ministarstvo kulture i medija namjerava korisnicima financijskih sredstava FSEU za koje je nastavak financiranja osiguran iz nacionalnih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresima u ožujku i prosincu 2020. godine osigurati sredstva za radove koje treba izvesti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.
 
Svrha javnog poziva je osiguranje financijskih sredstava za nužne predviđene ili nepredviđene troškove nastale tijekom izvođenja radova konstrukcijske obnove kulturnih dobara koji nisu prihvatljiv trošak po pozivima financiranim iz FSEU.
 
Javnim pozivom definiraju se ciljevi i prioriteti, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja i praćenje korištenja odobrenih sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti korisnici bespovratnih financijskih sredstava po: Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, kroz provedbu mjera zaštite kulturne baštine i Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
Neprihvatljivi predlagatelji su tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te čiji su osnivači tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Prijave se podnose u razdoblju do 16. listopada 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.
 
Prijave se podnose elektroničkim putem na ePrijavnici br. 48 koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.
 
Tekst Posebnog javnog poziva dostupan je na: https://min-kulture.gov.hr/?id=24398.
 

Pisane vijesti