Objavljene smjernice za digitalizaciju kulturne baštine

11. listopada 2021. –  S ciljem uspostave i poticanja sustavnog i ujednačenog pristupa digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama i privatnim zbirkama te stvaranja jedinstvenih i usklađenih normi u postupku digitalizacije, u okviru projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ izrađene su smjernice za digitalizaciju kulturne baštine.

Projektom „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ kojega provodi Ministarstvo kulture i medija u partnerstvu s Hrvatskim državnim arhivom, Hrvatskom radiotelevizijom, Muzejom za umjetnost i obrt te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, stvara se okvir kojim se omogućuje i potiče široka dostupnost, korištenje i razmjena kulturnih sadržaja, olakšava pristup i predstavljanje nacionalne kulturne baštine te razvija stvaranje novih digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama. Projekt je sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Cilj ovih Smjernica je potaknuti ustanove i privatne zbirke na preuzimanje aktivnije uloge u digitalizaciji kulturne baštine, na izradu vlastite strategije i plana digitalizacije građe, dokumentiranje kriterija i razloga odabira građe za digitalizaciju, kao i na izradu popisa prioriteta za digitalizaciju koji će osigurati bolje dugoročno planiranje i koordinaciju digitalizacije na nacionalnoj razini.
 
Primjena detaljno razrađenih uputa i smjernica pri digitalizaciji kulturne baštine osigurat će kvalitetu izrađenih preslika i metapodataka, usklađene radne procese prijenosa digitalnog sadržaja u centralni repozitorij, njihovu trajnu pohranu i očuvanje te u konačnici javnu dostupnost i korištenje digitalne kulturne baštine uz poštivanje autorskih prava. Izradom jasno definiranih uputa i smjernica za pojedine aspekte i proizvode postupka digitalizacije, stvarateljima sadržaja će se uštedjeti trud i resursi koje bi inače potrošili na definiranje postupka, a lakše će se osigurati i ujednačena kakvoća i provjerljivost proizvoda digitalizacije.

Pisane vijesti