Objavljen Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva

​Ministarstvo kulture i medija donijelo je Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva kojim se uređuje postupak pretvorbe analognog gradiva u digitalni oblik uz osiguravanje autentičnosti digitalnih kopija izvornom obliku.


Ovo je prvi pravilnik u kojem su na jednom mjestu definirani uvjeti i način stvaranja, čuvanja, zaštite te predaje arhivskog gradiva nadležnom arhivu.
 
Ovim se pravilnikom osuvremenjuje sustav upravljanja gradivom i tehnologijski usklađuje sa suvremenim okruženjem. Istodobno, pravilnikom se doprinosi većoj dostupnosti gradiva korisnicima, a rezultat njegove primjene bit će administrativno rasterećenje  stvarateljima arhivskog gradiva.


>>> ​Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva
Pisane vijesti