Objavljen poziv „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.“

Ministarstvo kulture objavilo je dana 15.travnja 2019. godine otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.“. 

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina. Prihvatljivi prijavitelji su neprofitni nakladnici medija. Ukupni iznos bespovratnih sredstava prve faze iznosi 15.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija“  alokacije od 15 milijuna kuna objavljen je kao I faza  od planiranih ukupno 30 milijuna kuna koja će biti dodijeljena do kraja ove financijske perspektive. Ministarstvo kulture je u procesu izrade novog Zakona o elektroničkim medijima, kao i Smjernica medijskih politika, s ciljem kvalitetnijeg i transparentnog medijskog djelovanja, te će se II faza Poziva objaviti nakon donošenja navedenih akata.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: www.strukturnifonovi.hr i www.esf.hr.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 17. lipnja 2019.
 

Najave