Objavljen natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ za 2021. godinu

6. svibnja 2022. - Objavljen je natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Nagrada se dodjeljuje za izvanredna postignuća u:

-  konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine
-  istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara
-  razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unaprjeđenju sustava zaštite kulturne baštine
-  očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.
 
Nagrada se dodjeljuje kao:

- godišnja nagrada – pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom 2021. godine;
- nagrada za životno djelo – istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske;
- nagrada za doprinos lokalnoj zajednici – pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine.
 
Prijedloge za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge fizičke i pravne osobe. Prijedlozi se primaju do 31. svibnja 2022. godine.

Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ potražite na: https://min-kulture.gov.hr/?id=22245
 

Pisane vijesti