Ministarstvo kulture donijelo dva pravilnika iz područja arhivske djelatnosti

Slika /slike/arhive ladice.jpg

Nakon Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, Ministarstvo kulture je donijelo još dva pravilnika iz područja arhivske djelatnosti: Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva i Pravilnik o uvjetima 

smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva.

Ovi pravilnici su nastavak postupka revidiranja legislativnog okvira u dijelu koji se tiče očuvanja baštine i ustanova koje o njoj prvenstveno skrbe – arhiva, knjižnica i muzeja.

Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva detaljno definira postupke korištenja javnog arhivskog gradiva te kao novinu u odnosu na dosad važeći Pravilnik, prenosi zakonsku odredbu o dostupnosti arhivskog gradiva od njegova nastanka čime se teži ostvarivanju glavnog cilja samog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, a to je opće povećanje dostupnosti arhivskog gradiva i smanjenje ograničenja u njegovu korištenju. Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva donio je promjene po pitanju tehničkih uvjeta koje moraju zadovoljiti arhivi kako bi se što bolje očuvalo i obrađivalo arhivsko gradivo bez obzira na oblik i medij, a sve u skladu sa suvremenim potrebama arhivske djelatnosti.

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima usvojen 2018. kao i prateći provedbeni propisi zakonska su podloga realizacije Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti, koji je donijela Vlada RH te će služiti unapređenju cjelokupnog područja arhivske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.


>>> Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva  

>>> Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite  i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva


 

Pisane vijesti