Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2009. godini

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2009. godini. Ponude se primaju do 15. prosinca. 


Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93) i članaka 2., 3. i 4. st. 1. točke 19. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 7/01, 60/01 i 135/06) objavljuje
 
Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2009. godini
 
1.
Ministarstvo kulture dodjeljivat će potporu izdavanju knjiga i to za:
·          djela domaće književnosti i publicistike,
·          prijevode djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća,
·          sabrana, odabrana i kritička izdanja - djela hrvatskih autora.
Potpora izdavanju knjiga dodjeljivat će se autorskim pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima kao i onima za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno-povijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad.
 
2.
Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
·            prijavnicu,
·            podatke o knjizi – opis rukopisa (tematika i struktura djela),
·            podatke o autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku,
·            dokaz o pravu objavljivanja.
Razmatrat će se isključivo one ponude koje sadrže sve podatke navedene u Javnom pozivu.
 
3.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 
4.
Inozemni se izdavači mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora u prijevodu na strane jezike.
 
5.
Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
 
6.
Ponude na ovaj Javni poziv primaju se od dana objave do 15. prosinca 2008. godine.
 
7.
U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2009. godini bit će posebno raspisani natječaji za otkup knjiga za narodne knjižnice te za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva.
 
Zagreb,  29. listopada 2008.
 
Klasa: 612-10/08-01/0177
Urbroj: 532-07-01/3-07-01

Najave