HR PREDSJEDANJE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020


HR PREDSJEDANJE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020
- Kultura i AV -

 
Hrvatsko predsjedništvo Vijećem EU 8. travnja je sazvalo ad hoc neformalnu videokonferenciju ministara kulture i medija Europske unije kako bi zajednički razgovarali o prvome valu primjene mjera uslijed COVID19 krize te razmijenili primjere dobrih praksi, kao i iskustva i izazove s kojima se susreću svi djelatnici u sektoru, a koji su se putem svojih udruženja obratili hrvatskom predsjedništvu i Europskoj komisiji. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Europske komisije - potpredsjednica Vera Jourova te povjerenici Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade i Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, koji su predstavili poduzete i planirane mjere. Ministri su se složili da je, zbog ozbiljnosti situacije i posebne ranjivosti kulturnog i kreativnog sektora, potrebno djelovati brzo, odlučno i koordinirano u cilju nalaženja zajedničkog i održivog rješenja za pomoć sektoru. Hrvatsko predsjedništvo zatražilo je Europsku komisiju da mapira situaciju u sektoru kako bi se mogla primijeniti ciljana i dugoročna rješenja te da europski programi i instrumenti budu usmjereni na kulturni i kreativni sektor, s posebnim naglaskom na fleksibilnost programa Kreativna Europa.


Photo: Josip Regovic/PIXSELL/EU2020

Kriza COVID-19 pogodila je sve dionike u kulturnom i kreativnom sektoru, od kulturnih institucija i filmskih produkcija do malih i srednjih poduzeća i samostalnih umjetnika. Od samoga početka pandemije države članice EU mobilizirale su se i započele s primjenom mjera za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru. Većina mjera odnosila se na odgađanje ili ukidanje dijela fiskalnih i socijalnih davanja te izvršenja programa, ublažavanje uvjeta i rokova za otplatu zajmova, uspostavu posebnih fondova ili otvaranje postojećih financijskih instrumenata za financiranje samostalnih umjetnika te malih i srednjih poduzetnika, kao i poticanje prisutnosti kulturnih sadržaja na internetu.

U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije usvojena je Deklaracija ministara kulture i medija Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske,  Slovačke, Slovenije, Španjolske i Švedske o kulturi u doba krize COVID-19 slijedom održane ad hoc neformalne videokonferencije u travnju. Deklaracija je rezultat razmjene europskih iskustava i promišljanja o mjerama poduzetim za opstojnost kulture tijekom restriktivnih mjera koje su radikalno uskratile, a ponegdje i potpuno dokinule kulturnu produkciju.

Prikupljeni su podatci o mjerama i aktivnostima koje su države članice poduzele s ciljem pomoći kulturnom i kreativnom sektoru, od početak COVID19 krize do početka popuštanja restriktivnih mjera, posebno u zatvorenim prostorima. Imajući posebno u vidu specifičnost izvedbenih umjetnosti  te audiovizualne produkcije, kao i rada kinoprikazivača i dinamike provedbe promotivnih aktivnosti te drugih specifičnosti, prikupljene su mjere provedene na nacionalnim razinama država članica, uključivo i mjere Europske komisije, koje su slijedom dopuna i revizija zaključene u 5. inačici revidiranog teksta te su u vidu tabličnog komparativnog pregleda, uz suglasnost država članica, javno dostupne. Komparativni pregled koristit će u daljnjem radu mapiranja europskog prijedloga mjera koje će se poduzeti u post COVID19 radu cjelokupnog sektora, a posebno u planiranju višegodišnjeg financijskog okvira te „novih“ programa, inicijativa i općenito smjernica rada Europske komisije, u izazovima nekih mogućih drugih i/ili sličnih globalnih kriznih situacija.
 
Informacije koje su dostavile države članice EU i Europska komisija, prikupljene su u okviru PRES-a HR.

Information provided by the EU Member States and the Commission, gathered and compiled under the HR PRES

 
U svibnju je održana, druga po redu, videokonferencija ministara kulture i audiovizualne djelatnosti EU te Europske komisije u organizaciji hrvatskog predsjedništva Vijećem EU. Predstavljen je uvid u iskustva država članica nakon provedenih sektorskih mjera i gdje je potrebno dodatno djelovati.  Posljedice će biti dugoročne te su koordinirano djelovanje i stalna razmjena informacija ključni. Ponukani i reakcijama samih dionika sektora, EU ministri su naglasili potrebu stvaranja zajedničkog europskog pristupa te primjene najveće moguće fleksibilnosti u financijskoj i praktičnoj provedbi programa Kreativna Europa, posebice u pripremi sljedećeg sedmogodišnjeg programskog razdoblja.


FOTO: Jurica Galoic/PIXSELL/EU2020HR

Na oba sastanka istaknuta je izuzetno važna uloga medija i njihovih sloboda u ovoj krizi u borbi protiv dezinformacija i lažnih vijesti, kao i vjerodostojnog i objektivnog izvještavanja novinara. U smislu povećane prisutnosti kulturnih sadržaja na digitalnim platformama uslijed nemogućnosti realizacije izvedbi uživo, ministri su pozvali na zaštitu autorskih prava i pravednu naknadu umjetnicima, a time i na pomnu primjenu Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama te Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu.

 
U okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u području kulture i audiovizualnih djelatnosti izdvojene su dvije prioritetne teme za pripremu Zaključaka Vijeća: Upravljanje rizicima u području kulturne baštine i medijska pismenost u svijetu koji se stalno mijenja.

Planirano je održavanje konferencija – upravljanje rizicima u kulturnoj baštini (u Dubrovniku); medijska pismenost (u Zagrebu) te mobilnost kao pokretač kulturnog i kreativnog sektora (u Rijeci) te drugih seminara i radionica na temu digitalizacije kulturne baštine, promidžbe audiovizualne produkcije, susreta međunarodnih organizacija u domeni arheologije, audiovizualnog stvaralaštva, međunarodnih odnosa, i drugih, u fokusu kulturnog i kreativnog sektora.

Zaključci o upravljanju rizicima u području kulturne baštine / hrv. podsjećaju na važnost zaštite kulturne baštine od različitih vrsta rizika koji joj prijete (prirodne opasnosti, klimatske promjene te katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem). Zaključci također ističu da krize poput pandemije COVID-19 imaju veliki negativni gospodarski i društveni utjecaj na kulturni i kreativni sektor. Države članice se pozivaju da prepoznaju i primjene inovativne alate za brže utvrđivanje, sprečavanje te ublažavanje rizika u području kulturne baštine. Zaključci podižu svijest da prevencija i pripravnost na katastrofe zahtijevaju intervenciju i planiranje na svim razinama kako bi se primjereno moglo odgovoriti na moguće rizike.

zaključcima o medijskoj pismenosti u svijetu koji se stalno mijenja / hrv. prepoznaje se važnost medijske pismenosti s obzirom na sve veću izloženost građana velikom broju informacija, posebno tijekom globalnih kriza kao što je npr. trenutna kriza uzrokovana COVID-19. Države članice pozivaju se da poduzmu različite mjere kao što je primjerice razvoj pristupu cjeloživotnog učenja o medijskoj pismenosti za sve uzraste. Ključna važnost kvalitetnog novinarstva i potreba za utvrđivanjem učinkovitijih rješenja u borbi protiv dezinformacija, uz poštivanje slobode izražavanja, najvažniji su elementi istaknuti u ovim zaključcima.

U zaključcima o izmjeni plana rada za kulturu (2019. –2022.) / hrv. istaknuto je da je promicanje održivog razvoja ključno za budućnost Europske unije te su u skladu s time zaključci nadopunjeni u korist davanja prioriteta kulturi kao pokretaču održivog razvoja. Kulturna dimenzija održivog razvoja na EU razini važan je faktor u planiranju europske provedbene strategije za Agendu 2030.
 
Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU aktivno je nastavilo s pregovorima o programu Kreativna  Europa. Međuinstitucionalni progovori oko novog Programa, kako na tehničkoj tako i na političkoj razini, blokirani su od strane Europskog parlamenta na početku HR predsjedanja smatrajući spornim pregovora o raspodjeli sredstava unutar programa dok višegodišnji financijski okvir nije usvojen te horizontalno rješenje pitanja upravljanja programom kojeg očekuje od strane Europske komisije. EP se zalaže za: udvostručenje sredstava za novi program Kreativna Europa, naglašavanjem inkluzivne komponente programa, isticanjem važnosti glazbenog sektora te uvrštavanjem Orkestra mladih Europske unije i Europske filmske akademije među korisnike kojima se bespovratna sredstva mogu dodijeliti bez poziva na podnošenje prijedloga.  Hrvatsko je predsjedanje na razini radnih skupina u više navrata razgovarala o nekim otvorenim pitanjima kao što je princip jednakog pristupa (Level Playing Field (LPF) no nije bila ostvarena kvalificirana većina država članica da se to pitanje raspravi.

 
Konferencija "Jačanje europske suradnje za zaštitu kulturne baštine od rizika"    
            26. - 28. veljače 2020. godine

Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek otvorila je konferenciju „Jačanje europske suradnje za zaštitu kulturne baštine od rizika“, koja se održava u okviru predsjedanja Vijećem EU, u četvrtak, 27. veljače 2020. godine, u Dubrovniku.