Financiranje javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina

Ministarstvo kulture svake godine u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi anketno istraživanje o cjelini financiranja javnih potreba u kulturi i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (na državnoj i lokalnim razinama).

Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te donošenja strategije zaštite, očuvanja i gospodarskog korištenja kulturne baštine. U kontekstu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.
 
Za istraživanje u 2010. godini jedinice lokalne samouprave (županije, grada ili općine) odgovorit će na pitanje o ukupnom i proračunu za kulturu ostvarenom u 2009. i planiranom za 2010. godinu (Tablica 1). Kada je riječ o ostvarenom proračunu za kulturu u 2009., traže se podaci za financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture kojima su jedinice lokalne samouprave osnivači i vlasnici (Tablica 2 – rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi) te podaci za financiranje programa javnih potreba u kulturi bez obzira na status predlagatelja, financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, investiranja u kulturi i kulturne suradnje (Tablica 3. – 6.).
 
Po prvi puta u istraživanju se od jedinica lokalne uprave traže i odgovori na pitanja o načinu predlaganju i donošenju programa javnih potreba u kulturi odnosno o raspisivanju i provođenju javnog natječaja ili javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi.
 
Uz tražene podatke očekuju se i prilozi: (1) Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2009. godini; (2) Program javnih potreba u kulturi s financijskim planom za 2010. godinu; (3) Natječaj/poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s prijavnicama za 2009. godinu; (4) Pregled članova kulturnih vijeća, povjerenstava ili odbora uključenih u predlaganje programa javnih potreba u kulturi; (5) Adresar kulturnih ustanova, udruga i manifestacija te (6) Pregled aktualnih problema u kulturi jedinice lokalne samouprave.
 
Traženi podaci i prilozi bit će obrađeni zajedno s podacima Ministarstva kulture odnosno financiranja javnih potreba u kulturi na državnoj razini, a radi uspostavljanja informacijskog sustava (baze podataka) nacionalnog registra javnokulturnih potreba (na državnoj i lokalnoj razini).
 
U elektroničkom obliku Upitnik je dostupan na web adresi www.min-kulture.hr  
 

PREDMET: Financiranje javnih potreba u kulturi i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj pdf

Najave