Dvorci - reprezentativna arhitektura kontinentalne Hrvatske

Na području 14 županija kontinentalne Hrvatske nalazi se 101 dvorac upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

Potencijal reprezentativne stambene arhitekture, osobito dvoraca u kontinentalnom dijelu Hrvatske je izniman, ali je obnova i održivo korištenje otežani su složenom vlasničkom strukturom, zahtjevnim financijskim ulaganjima, konzervatorskim zahtjevima koji nisu unaprijed javno dostupni te percepciji investitora o ograničenoj namjeni.
 
Ministarstvo kulture je tijekom 2019. godine provelo sustavni terenski pregled svih dvoraca upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske s ciljem izrade konzervatorskih smjernica o mogućnostima i stupnju intervencija na kulturnom dobru za potrebe nove namjene uz očuvanje kulturno-povijesnih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti koje doprinose njihovom značenju.Konzervatorske smjernice za obnovu i namjenu temelje se na vrednovanju svih sastavnica zaštićenih cjelina koje uz zgrade dvoraca uključuju i okoliš, perivoje i gospodarske zgrade imanja. Osim terenskog pregleda stanja, u svrhu izrade preporuka, korišteni su kartografski izvori, povijesne fotografije, dostupna literatura, konzervatorska dokumentacija te podatci o vlasništvu, namjeni, stanju dokumentiranosti i izvorima financiranja.
 

Pregled dvoraca po županijama:  

>>> DVORCI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

   O dvorcima Krapinsko-zagorske županije .pdf  

  

 

>>> DVORCI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

   O dvorcima Zagrebačke županije .pdf 


 

 

 

 

* Stranica će se redovito nadopunjavati informacijama o dvorcima kontinentalne Hrvatske 
 

Pisane vijesti