Anketa o Oblaku suradnje u području europske kulturne baštine

Europska komisija pokrenula je anketu o Oblaku za suradnju u području europske kulturne baštine (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – ECCCH).  

Oblak je nova jedinstvena infrastruktura koja će omogućiti transdisciplinarnu suradnju stručnjaka i znanstvenika u području kulturne baštine, kustosa, arhivista i konzervatora te pružiti vrhunske alate za digitalizaciju umjetnina, proučavanje umjetničkih djela i dokumentiranje podataka, što će u konačnici unaprijediti postupke očuvanja, konzervacije i restauracije.
 
S obzirom na to da je sada samo 30 % do 50 % kulturnih zbirki u Europi digitalizirano te da nije uspostavljen standard digitalizacije, brojna su materijalna i nematerijalna kulturna dobra Europe u opasnosti. Stoga će ovaj projekt omogućiti korištenje sredstava EU-a za digitalizaciju ustanovama koje čuvaju kulturnu baštinu. Povezat će nove tehnologije i alate s postojećim podatkovnim prostorima na razini država članica Europske unije. Za Oblak je do 2025. predviđeno 110 milijuna eura iz programa Obzor Europa.
 
Anketa je namijenjena profesionalcima u području kulturne baštine koji se žele pridružiti naporima u očuvanju europskih kulturnih zbirki i dostupna je za ispunjavanje do 2. studenog na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b227001b-30fc-ff69-ce50-5020f95ea5a4.
 
Više o OBLAKU (ECCCH):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3855
https://culture.ec.europa.eu/news/moving-towards-a-new-european-collaborative-cloud-for-cultural-heritage

Pisane vijesti | Društvo i zajednica