8. sastanak stručne skupine za strane invazivne vrste u okviru Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (5. – 7. svibnja 2009.)

U organizaciji Ministarstva kulture, u utorak, 05. svibnja 2009. godine, u Nacionalnom parku Brijuni, započeo je osmi sastanak Stručne skupine za strane invazivne vrste (Group of Experts on Invasive Alien Species - IAS).

Stručna skupina djeluje u okviru Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) Vijeća Europe. Sastanak su otvorili voditelj Uprave za biološku raznolikost u Vijeću Europe g. Eladio Fernández-Galiano i ravnateljica Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture, gđa. Kornelija Pintarić.
 
Invazivne vrste danas su prepoznate kao drugi razlog ugroženosti biološke raznolikosti, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Svaka strana vrsta u ekosustavu potencijalna je opasnost jer može uzrokovati trajne i štetne promjene tog ekosustava, koje pak mogu imati nepopravljive posljedice za okoliš u cjelini, kao i za socio-ekonomsku situaciju određenog područja, a mogu negativno utjecati i na život i zdravlje ljudi.
 
Utjecaj invazivnih vrsta na ekosustave, autohtona staništa i vrste značajno se povećao s globalnim povećanjem mobilnosti, trgovine, turizma i drugih ljudskih aktivnosti. U Europi je taj štetni utjecaj posljedica korištenja nekih invazivnih vrsta u gospodarske svrhe, posebice u poljoprivredi, ribarstvu, akvakulturi, hortikulturi i šumarstvu. Jedan od najvećih problema u suzbijanju širenja invazivnih stranih vrsta je kasno otkrivanje štetnih utjecaja nakon introdukcije, kada može biti prekasno za efikasno djelovanje. Primjeri iz Hrvatske su širenje zelenih algi roda Caulerpa u Jadranu, ribe Gambusia affinis u vodama stajaćicama, te problemi koje uzrokuje strana divljač unesena na otoke.
 
U okviru Bernske konvencije 1991. godine osnovana je Stručna skupina za strane invazivne vrste, čije su glavne aktivnosti priprema i provedba Europske strategije za strane invazivne vrste te organizacija nacionalnih radionica za implementaciju Strategije, od kojih je prva održana u Zagrebu 2006. godine. 
 


Na dvodnevnom sastanku Stručne skupine za invazivne strane vrste na Brijunima sudjeluju delegati zemalja članica Vijeća Europe, predstavnici Tajništva Bernske konvencije te predstavnici znanstvenih i stručnih institucija, međuvladinih organizacija i nevladinih udruga. Raspravljati će se o suzbijanju i kontroli širenja invazivnih vrsta, implementaciji Europske strategije, korištenju invazivnih vrsta za proizvodnju biogoriva, utjecaju klimatskih promjena i dr.
 
Na Internet stranici Vijeća Europe objavljeni su pripremni materijali za sastanak http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Bern/GoE_IAS/Croatia_en.asp#TopOfPage
 

Najave