Objava rezultata Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama (prvi rok) uz Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B

3. svibnja 2023. – Na Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot-projekt u 2023. godinikoji je otvoren 1. ožujka 2023. s rokom prijave 1. listopada 2023. godine, do prvog roka za nakladnike 1. travnja pristiglo je 540 prijava, odnosno prijavljeno je 540 novih izdanja, ne starijih od šest mjeseci koje nakladnici predlažu za otkup narodnim knjižnicama.
 
Sve prijavljene naslove vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu.
 
Na temelju kriterija objavljenih na sljedećoj poveznici sve prijavljene knjige razvrstane su u tri skupine:Prema književnim vrstama raspored je sljedeći:
POZIV NARODNIM KNJIŽNICAMA ZA ISKAZ INTERESA ZA OTKUPA KNJIGA UVRŠTENIH NA POPIS A I POPIS B
 
Sukladno indikativnom kalendaru navedenom u Uvjetima poziva otvara se Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B u prvom krugu u 2023. godini https://min-kulture.gov.hr/?id=23794koji će biti otvoren do 17. svibnja, nakon čega će se narodnim knjižnicama u skladu s njihovim interesom raspodijeliti dio planiranih sredstava vodeći računa o broju prijavljenih naslova na prvom roku (do 1. travnja prijavljeno je 540 knjiga, a godišnje ih se za otkup prijavi oko 2000).
 
Uz popise knjiga objavljuju se kontakti nakladnika koji su prilikom prijave dali svoju suglasnost za njihovu objavu, a svi kontakti knjižnica kojima će biti odobrena sredstva dostupni su u Upisniku knjižnica koji vodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: https://min-kulture.gov.hr/?id=16742.    
 
Pozivamo knjižnice i nakladnike na intenzivnu suradnju, ali i razumijevanje radi što učinkovitije provedbe otkupa knjiga za narodne knjižnice po novom modelu. Uspješnost provedbe i njezino praćenje ovisit će o promptnom djelovanju svih dionika.
 
Sukladno indikativnom kalendaru provedbe otkupa knjiga za narodne knjižnice po novom modelu 3. svibnja 2023. objavljujemo:
   
Važne poveznice:

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica