Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu za programe vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksa te monografija iz područja kulture i umjetnosti

  1. Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu u programskoj djelatnosti vizualnih umjetnosti pristiglo je ukupno 328 prijava, a za financiranje je odobreno 200 programa u iznosu od 5.194.000,00 kuna (689.362,27 eura). https://min-kulture.gov.hr/?id=23243

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti u sastavu: Viktor Popović (predsjednik), Vanja Babić, Zoltan Novak, Snježana Pintarić i Valentina Radoš.

Posebno su podržani programi koji pokazuju kontinuitet umjetničkog djelovanja i pridonose kulturnom razvitku u cjelini, programi koji imaju nacionalni karakter, pridonose decentralizaciji kulturnih aktivnosti, programi strukovnih udruženja te partnerski i suradnički programi.

U programskom području vizualnih umjetnosti u 2023. godini redefiniran je obuhvat područja te su shodno tome prilagođene i potprogramske djelatnosti. Cjelogodišnji izložbeni programi u istom galerijskom prostoru  svoj su program prijavljivali na jedinstvenoj prijavnici, s namjerom da se izložbeni programi sagledavaju kao cjelina u kreativnom i koncepcijskom smislu te se financijskom potporom omogući kvalitetna realizacija programa.
 
U potprogramskoj djelatnosti manifestacije iz područja vizualnih umjetnosti od ove je godine omogućeno podnošenje višegodišnje prijave za programe čija realizacija zbog kompleksnosti iziskuje višegodišnju pripremu i planiranje.

Uz edukativne programe istaknuti su i rezidencijalni programi s obzirom na to da je prepoznata njihova važnost za razvoj umjetnika i jačanje potpore istraživačkom umjetničkom procesu, kao i zajednicu u cjelini.


Prikaz 1. Broj podržanih programa vizualnih umjetnosti po potprogramskim djelatnostima u 2023. godiniPrikaz 2. Raspodjela sredstava za programe vizualnih umjetnosti po potprogramskim djelatnostima u 2023. godiniPrikaz 3. Odobrena sredstva za programe vizualnih umjetnosti u 2023. i 2022. godini 


  1. Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu u programskoj djelatnosti interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksa pristiglo je ukupno 478 prijava, a za financiranje je odobreno 307 programa u iznosu od 5.456.500,00 kuna ( 724.202,00 eura). https://min-kulture.gov.hr/?id=23246

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse u sastavu: Branka Benčić (predsjednica), Nina Križan, Martina Miholić, Martina Silić i Zlatko Vidačković.

U programskom području interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksa u 2023. godini uvedene su značajne izmjene u djelokrugu područja te su detaljno definirani kriteriji za vrednovanje programa koji uključuju relevantnost i refleksivnost u odnosu na trenutne društvene pojave i suvremeni umjetnički kontekst, upotrebu novih i inovativnih jezika suvremene umjetnosti, primjenu novih tehnologija i teoretskih istraživanja u programu, interdisciplinarni/transdisciplinarni pristup u istraživanju i produkciji rada, a posebno se vrednuje distribucija programa i uspostava mreže dugoročnih partnerstava koja će omogućiti široku dostupnost programa. U potprogramskoj djelatnosti festivala/manifestacija od ove je godine omogućeno podnošenje višegodišnje prijave za programe čija realizacija zbog kompleksnosti iziskuje višegodišnju pripremu i planiranje.

Prateći razvoj pojedinih segmenata kulturnog djelovanja, ali i nastojeći formalno ujediniti pojedina područja kulturnog izraza u programskom i financijskom smislu, programi suvremenog cirkusa pripojeni su programskoj djelatnosti izvedbenih umjetnosti, a programi rock-glazbe programskoj djelatnosti glazbene umjetnosti, dok su cjelogodišnji galerijski programi upućeni na prijavu u programskoj djelatnosti vizualnih umjetnosti.


Prikaz 1. Broj podržanih programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini 
 
Prikaz 2. Raspodjela sredstava za programe interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini


 
  1. Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu u programskoj djelatnosti monografija iz područja kulture i umjetnosti pristiglo je ukupno 135 prijava, a za financiranje je odobreno 59 programa u iznosu od 1.687.750,00 kuna / 224.002,92 eura. https://min-kulture.gov.hr/?id=23226

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti za 2023. godinu u sastavu Katica Mikulčić Matković (predsjednica), Snježana Pintarić, Zlatko Vidačković, Hana Breko Kustura, Robert Raponja i Tomislav Habulin.

Podržani su programi monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti, odnosno monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju te na ostala izdanja koja obuhvaćaju relevantne teme iz svih umjetničkih područja, koja se odlikuju multidisciplinarnim pristupom te s naglaskom na izdanja vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti. Uvedena je potprogramska kategorija kulturne baštine, a omogućena je i prijava višegodišnjih programa za kompleksna izdanja koja iziskuju opsežnije pripremne radove.


Prikaz 1. Broj podržanih programa monografija iz područja kulture i umjetnosti po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini


Prikaz 2. Raspodjela sredstava za programe monografija iz područja kulture i umjetnosti po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini


Prikaz 3. Odobrena sredstva za programe monografija iz područja kulture i umjetnosti u 2023. i 2022. godini Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 1. 1.2023. do 9. 1. 2023.  

Pisane vijesti