Objava rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za područje kulturno-umjetničkog amaterizma

Iznosom od 6.297.500,00 kuna (835.821,89 eura) Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će 310 programa kulturno-umjetničkog amaterizma, odabranih među 625 pristiglih prijava na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

S ciljem daljnjeg poticanja amaterskog glazbenog i folklornog stvaralaštva Ministarstvo je za 12 % povećalo programska sredstva u odnosu na prošlogodišnji ukupno dodijeljeni iznos.

Povećanim programskim sredstvima podržat će se 98 programa festivala, manifestacija i smotri, 150 programa nabave i obnove fundusa narodnih nošnji, tradicijskih i klasičnih glazbala, 23 programa koncertnih gostovanja i obljetnica, 23 programa poduke tradicijskih glazbenih i plesnih vještina i umijeća,  13 programa glazbenog/folklornog nakladništva te 3 programa ostalih potkategorija (narudžbe novih djela).

Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam (Tvrtko Zebec, predsjednik, Katarina Bušić, Krunoslav Šokac, Tomislav Habulin i Vanja Lisjak) razmotrilo je sve prijavljene prijedloge programa i donijelo stručna mišljenja, vodeći računa o kontinuitetu programa i njihovoj važnosti za matičnu i širu zajednicu, u kontekstu razvoja glazbene amaterske kulture.  

Posebna pozornost posvećena je razvoju kulturno-umjetničkih udruga u slabije razvijenim sredinama, u brdsko-planinskim područjima, na otocima i  područjima od posebne državne skrbi te programskim sadržajima koje u svoje aktivnosti uključuju priznate stručnjake kao savjetodavne i kritičke sudionike u provedbi prijavljenih programa.

Rezultati: https://min-kulture.gov.hr/?id=23266

 
Prikaz 1. Raspodjela sredstava za programe kulturno-umjetničkog amaterizma po potprogramskim djelatnostima u 2023. godiniPrikaz 2. - Odobrena sredstva za programe kulturno-umjetničkog amaterizma u 2023. i 2022. godini


Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: kua@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 1. 1. 2023. do 9. 1. 2023.Pisane vijesti