Konzervatori Ministarstva kulture i medija sa suradnicima rade na popisu novih šteta nakon posljednjeg jačeg potresa i nastavljaju s mjerama zaštite stradalih kulturnih dobara Sisačko-moslavačke županije

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Stručnjaci Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture i medija ovih dana rade na pregledu i popisu novih šteta od posljednjeg jačeg potresa na području Sisačko-moslavačke županije, a istodobno nastavljaju raditi na mjerama zaštite kulturnih dobara upravo na tom području.

Jedna od njih je crkva svetih Nikole i Vida u Žažini koja je teško stradala u potresu, a pod njenim ruševinama, 29.12.2021. život je izgubio orguljaš Stanko Zec.

Sredstvima Ministarstva kulture i medija popravljen je pokrov nad svetištem, provode se mjere stabilizacije zatim radovi uklanjanja nestabilnih dijelova crkve te uklanjanje urušenih dijelova u samoj crkvi. Radovi se izvode uz stalni nadzor kako bi se arheološkom metodologijom pronašli, dokumentirali i pohranili dijelovi zatrpanog crkvenog inventara.

Nakon završetka radova na osiguranju crkve, u suradnji sa  Sisačkom biskupijom, tim mađarskih i hrvatskih stručnjaka pristupiti će evakuaciji preostalog očuvanog inventara te izradi projekta rekonstrukcije iznimno vrijedne crkve u Žažini.
 

Pisane vijesti | Planiranje i izgradnja