2. konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine s međunarodnim sudjelovanjem

U Poreču 22. do 25. rujna 2010. godine,održat će se 2. konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine s međunarodnim sudjelovanjem.

Uz Državni zavod za zaštitu prirode u organizaciji sudjeluju: Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatska poljoprivredna agencija, Hrvatski konjogojski centar, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Osijeka, Prirodoslovno matematički, Agronomski i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet Osijek, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i Agencija za ruralni razvoj Istre.
   
Trodnevni rad 2. Konferencije odvijat će se kroz plenarna predavanja, predavanja podijeljena po tematskim cjelinama/sekcijama te kroz poster sekciju.
Tematske cjeline/sekcije:
  1. Animalna,
  2. Biljna,
  3. Sociokulturna,
  4. Biološka raznolikost i poljoprivredni okoliš.
Svaku sekciju vodi znanstveno – stručni odbor zadužen za odabir prijavljenih radova i njihovu recenziju.
 

Najave