18,5 milijuna kuna za programe knjižnične djelatnosti u 2023. godini

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za programsko područje knjižnične djelatnosti pristiglo je 475 prijava, od kojih su za financiranje odobrena 438 programa.


Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju Ministarstvu kulture i medija dostavljaju korisnici, izvješća županijskih matičnih službi koja ujedinjuje Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te statističkih podataka prikupljenih iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za knjižnične djelatnosti. Na temelju te podloge Hrvatsko knjižnično vijeće donijelo je kriterije vrednovanja programa knjižnične djelatnosti:
 
 • pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture i medija
 • posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnika o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • broj stanovnika određenog područja na kojem djeluje knjižnica
 • broj članova knjižnice
 • broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • broj virtualnih posjeta knjižnici
 • usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • proširenje djelatnosti
 • osamostaljenje
 • pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.

Utvrđene su i dodatne smjernice za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti:
 
 • inovativnost ponuđenog programa
 • kontinuitet programa
 • dobivene nagrade ili priznanja
 • poticanje društvene inkluzije
 • važnost i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa.

Vijeće je također razmatralo troškovnike u dokumentaciji priloženoj prijavnicama te je uzimalo u obzir koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi, kao i participaciju osnivača u troškovima programa.
 
Na osnovi zadanih kriterija, dodatnih smjernica i uvidom u prikupljenu dokumentaciju Vijeće je predložilo financiranje programa u knjižničnoj djelatnosti.
 

KNJIŽNIČNA DJELATNOST - Potprogramske djelatnosti

 
 1. Akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti
Na temelju prijedloga Hrvatskog knjižničnog vijeća u potprogramskoj djelatnosti Akcija i manifestacija u knjižničnoj djelatnosti podržano je 157 programa koji će se sufinancirati u iznosu od 774.000,00 kuna.
 1. Nabava knjižne i neknjižne građe u knjižnicama
Na temelju prijedloga Hrvatskog knjižničnog vijeća u potprogramskoj djelatnosti Nabave knjižne i neknjižne građe u knjižnicama podržano je 226 programa koji će se sufinancirati u iznosu od 16.736.000,00 kuna.
 1. Razvojni programi (radionice, seminari i stručno usavršavanje knjižničara)
Na temelju prijedloga Hrvatskog knjižničnog vijeća u potprogramskoj djelatnosti Razvojnih programa (radionice, seminari i stručno usavršavanje knjižničara) u knjižnicama podržano je 55 programa koji će se sufinancirati u iznosu od 1.033.200,00 kuna.

 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica