Za programe međunarodne kulturne suradnje u 2023. godini 5,3 milijuna kuna

29. prosinca 2022. – Za prijedloge programa međunarodne kulturne suradnje koji su se zaprimali od 12. rujna do 12. listopada ove godine u okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2023. godinu Ministarstvo kulture i medija RH izdvojilo je sredstva u iznosu od 5.339.742,00 kuna, odnosno 708.705,55 eura.
 
Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju u sastavu: dr. sc. Goranka Horjan (predsjednica), članovi Igor Lešnik, Vesna Meštrić, Dinko Telećan i Ana Marija Vrdoljak vrednovalo je 453 zaprimljena prijedloga programa.

Najveći broj prijava, odnosno 181 program, odnosi se na područje izvedbenih umjetnosti, zatim je pristiglo 64 programa iz područja kulturno–umjetničkog amaterizma, 57 programa vizualne umjetnosti, 35 programa interdisciplinarnih djelatnosti, 27 programa iz područja kulturne baštine, 27 programa knjižnica, 26 programa muzejske i galerijske djelatnosti, 20 programa iz područja književnosti te 16 programa koji se odnose na područje novih umjetničkih i kulturnih praksa.


Prikaz 1. Geografski prikaz prijedloga programa za međunarodnu kulturnu suradnju za 2023. godinuPrikaz 2. Raspored prijedloga programa za međunarodnu kulturnu suradnju za 2023. godinu


Prikaz 3. Pregled odobrenih sredstava prema potprogramskoj djelatnostiCiljevi potpore programima međunarodne kulturne suradnje jesu poticanje umjetničkog stvaralaštva te mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika, predstavljanje, razmjena i sustvaranje kulturnih programa u međunarodnom okruženju, kao i sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija, mreža i platforma s ciljem predstavljanja i promicanja hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu te razvoja međunarodne kulturne suradnje.

Kulturno vijeće posebnu je pažnju pridavalo programima koji promiču visokokvalitetne recentne produkcije, gostovanja u više gradova ili država, partnerske suradnje, koprodukcije i umrežavanje, kao i projektima obuhvaćenima bilateralnim provedbenim programima o kulturnoj suradnji.  Pozitivnu ocjenu Vijeće je dalo i programima koji imaju element dugoročnosti i održivosti, kao i jasne potvrde umrežavanja, odnosno stvaranja novih partnerstava i suradničkih programa.
 
U Javnom pozivu za 2023. godinu uvedeno je nekoliko novina. Naime, predlagatelji su se mogli opredijeliti za jednu od tri kategorije programskih aktivnosti: potpora mobilnosti, potpora programskoj suradnji te potpora sudjelovanju u radu međunarodnih organizacija, platforma i mreža. U svrhu unaprjeđenja kvalitete rada donesene su određene izmjene i fleksibilnosti prihvatljivih troškova, kako za kategorije mobilnosti i programske suradnje, tako i za kategoriju sudjelovanja u radu međunarodnih organizacija, platforma i mreža.

Prikaz 4. Pregled prijavljenih prijedloga programa po novoj kategorizaciji za programe međunarodne kulturne suradnje

Upute za prijavitelje: https://min-kulture.gov.hr/?id=22780.

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: medjunarodna2@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 7. 1. do 16. 1. 2023.
 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica