Očevidnik kazališta

 
Očevidnik kazališta sadrži temeljne podatke o svim javnim i privatnim kazalištima, kazališnim družinama i kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj, bilo da obavljaju kazališnu djelatnost kao samostalne pravne osobe ili kao posebne ustrojstvene jedinice unutar druge pravne osobe.

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće u sudski ili drugi registar odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar. Za kazalište i kazališnu kuću dostavlja se i rješenje o ispunjenju uvjeta za osnivanje kazališta ili kazališne kuće sukladno Zakonu o kazalištima.

Prijava za upis u Očevidnik ispunjava se elektronički, na posebnom Obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Ministarstva. Ispunjeni obrazac šalje se elektroničkim putem na pisarnicu Ministarstva kulture i medija pisarnica@min-kulture.hr. Nepotpune i netočne prijave vraćaju se prijavitelju na ispravak i dopunu.

 

Očevidnik kazališta ažurira se kontinuirano prema potrebi, na tjednoj razini.
 
Na javni skup podataka Očevidnika kazališta primjenjuje se Otvorena dozvola RH (NN 67/2017) prema kojoj su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja.
 
Skup podataka moguće slobodno preuzeti u strojno čitljivom obliku (XLS) putem Portala otvorenih podataka, a na sljedećoj poveznici: http://data.gov.hr/dataset/ocevidnik-kazalista


 
14.6.2016. godine korisnicima Ministarstva kulture i medija, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.