Kulturna vijeća, povjerenstva, odbori, radne skupine