Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse


Članovi Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse:


Branka Benčić, Nina Križan, Martina Miholić, prof. art. Martina Silić i Zlatko Vidačković.