Programi redovne djelatnosti udruga u kulturi u 2023. godini


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe redovne djelatnosti udruga u kulturi .pdf  
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe redovne djelatnosti udruga u kulturi  .pdf 
   

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: redovna.udruge@min-kulture.hr

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 6.1.2023. do 13.1.2023.