Programi međunarodne kulturne suradnje u 2023. godini


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje  .pdf  
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje .pdf 
   

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: medjunarodna2@min-kulture.hr

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 7.1. do 16.1.2023.