Odbijeni programi - Potpora knjizi strana (pregled sa stanjem 29.05.2014.)