Odbijeni programi - Otkup knjiga (pregled sa stanjem u 2014.)