Ruksak (pun) kulture 2014/15 kreće u Područnoj školi Držimurec-Strelec

Ministarstvo kulture odabralo je 40 vrtića i 60 osnovnih škola iz dvadeset županija u kojima će, ove školske godine, održati kulturne i umjetničke projekte u okviru programa Ruksak (pun) kulture. Prvi glazbeni program Slušam, sudjelujem i uživam s harfom, umjetničke organizacije HATHOR održat će se 24. travnja 2014. u Područnoj školi Držimurec-Strelec matične Osnovne škole Tomaša Gorčianca Mala Subotica u mjestu Držimurec-Strelec. Učenicima će svirati i potom održati radionicu Tajana Vukelić Peić.
 
Tijekom travnja Ruksak (pun) kulture nastavlja se u Istri; na sajmu Monte Librić i u tri škole održat će se serija likovno-literarnih radionica: 28. travnja u Područnoj osnovnoj školi Vrh  za učenike od 5. do 8. razreda vodit će je Manuel Šumberac, 29. travnja, u Područnoj školi Roč, radionicu će voditi Vibor Juhas, također za učenike od 5.do 8. razreda i 30.travnja u  Osnovnoj školi Oprtalj, za učenike nižih razreda radionicu će voditi Kestutis Kasravičius.
 
Izvođenje programa u srednjim školama planirano je za prvo polugodište šk. god. 2014/2015. i odabrane škole bit će objavljene u rujnu.
 
Popis odabranih vrtića i škola (word.doc)