Stručno povjerenstvo

Ministrica Andrea Zlatar Violić i ministar Željko Jovanović  potpisali su 27. rujna 2013. Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture  - umjetnost i kultura u vrtiću i školi.
 
Odlukom ministrice kulture Andree Zlatar Violić (od 11. listopada 2013., KLASA: 612-01/13-01/0265, URBROJ: 532-02-01-01/1-13-01) u Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture imenovani su: Katja Vujasinović, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, dr. sc. Ana Kodrić, Ministarstvo kulture, Maja Zrnčić, Ministarstvo kulture.
                           
Nakon vrednovanja Stručnog povjerenstva programi i/ili radionice prijavljeni za Ruksak (pun) kulture prema programskim područjima kojima pripadaju (književnost,  filmska,  glazbena,  plesna,   likovna,  baština i kazališna umjetnost) upućeni su kulturnim vijećima Ministarstva kulture čiji  predstavnici su bili: Rajko Pavlić, Nikolina Pristaša, Katja Šimunić, Jasna Kovačević, Željko Brkanović, Ivana Bilić, Mario Mavrin, Vedran Vojnić, Zoran Mužić i Nada Beroš. Predstavnica za film bila je  Diana Nenadić. U procjeni  programa sudjelovale su Eva Brunović i Tereza Teklić kao stručne službe Ministarstva kulture.
Stručno povjerenstvo  će prijedloge uputiti ministrici koja će donijeti konačnu odluku o programima koji ulaze u Ruksak (pun) kulture.