Za 34,5 % povećana sredstva za provedbu programa razvoja publike

Slika /slike/fotogalerija/2024 godina/razvoj publike 3.png

Foto: Korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske
 

14. ožujka 2024. - Ministarstvo kulture i medija osiguralo je ukupno 420.490,53 eura za provedbu programa razvoja publike u kulturi u Republici Hrvatskoj u 2024. godini, što predstavlja povećanje od 34,5 % u odnosu na prošlu godinu.

Na Javni poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu pristigle su 322 prijave, od kojih je odobreno 60 programa (11 kazališnih, 9 filmskih, 7 plesnih, 10 književnih, 8 glazbenih, 7 programa vizualnih umjetnosti, 3 programa muzeja i kulturne baštine te 5 interdisciplinarnih programa).
 
Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu u sastavu: Ivan Penović, Tamara Jurkić Sviben, Martina Granić, Mirna Belina, Valentina Radoš i Dorta Jagić.
 
U okviru programske djelatnosti razvoja programa posebno su se vrednovale aktivnosti koje su nadogradnja postojećeg umjetničkog i kulturnog programa prijavitelja / suradnika. Programi koji su ocijenjeni najboljima (u svakom umjetničkom području) podržani su punim iznosom potpore.
 
Pri ocjenjivanju programa vodilo se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnosti, promicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti i  ekonomičnosti. Uz navedene kriterije, posebno se vodilo računa i o regionalnoj rasprostranjenosti izvedbe. Podržali su se, naime, programi kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:
 
  • jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa publici
  • izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje
  • programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturna događanja u formalnom i neformalnom okruženju
  • aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi,  starije generacije, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
  • razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom
  • umrežavanje i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
  • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

 
Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.Pisane vijesti