Vlada Republike Hrvatske prihvatila Nacrt prijedloga Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i uputila ga Saboru u prvo čitanje

Kako bi se unaprijedilo, pojednostavilo i učinkovitije uredilo cijelo područje financiranja javnih potreba u kulturi, ministrica kulture i medija dr.sc. Nina Obuljen Koržinek na današnjoj je sjednici Vlade RH predložila Nacrt zakona kojim se spajaju dosadašnji Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi. Riječ je o zakonima koji su doneseni u razdoblju od dvadeset i više godina te ih je bilo nužno prilagoditi suvremenim potrebama, a pojedine članke uskladiti s ostalim propisima.

Predloženi zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi kao jedinstveni akt obuhvaća  sve aspekte javnih potreba u kulturi za koje se osiguravaju javna sredstva. Cilj je pridonijeti osuvremenjenoj i učinkovitijoj raspodjeli javnih sredstava, transparentnosti, upravljanju i kontroli njihova korištenja.

Predloženim zakonom uređuje se:
-              obuhvat i definicija javnih potreba u kulturi,
-              usklađuje se postupak dodjele sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi i postupak donošenja odluka o financiranju na svim razinama – nacionalnoj, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
-              uređuju se i druge mogućnosti financiranja javnih potreba u kulturi
-              onemogućit će se dvostruko financiranje istih aktivnosti unutar istih programa i projekata iz državnih te lokalnih i područnih proračuna čime će se pridonijeti transparentnosti u korištenju sredstava i kontroli trošenja.
-              omogućavanje višegodišnjeg financiranja programa i projekata, kako bi se postigao kontinuitet u planiranju sredstava namijenjenih financiranju razvojnih i infrastrukturnih projekata čime će se smanjiti financijska neizvjesnost i osigurati održivost. Ministarstvo kulture će već od sljedeće godine za višegodišnje projekte omogućiti višegodišnje financiranje.

Stvaranje i održavanje prostora za obavljanje umjetničkih i kulturnih aktivnosti predstavlja jedan od najvećih izazova u kulturnoj politici. S ubrzanim razvojem komercijalnih aktivnosti, posebno trgovine i turizma vrijednost prostora u središtima gradova neprestano raste, a time i pritisak na prostore koji se koriste za obavljanje umjetničkih i kulturnih djelatnosti. S obzirom da vrijedeći Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ne uređuje postupak dodjele nekretnina, predloženim zakonom uređuje se postupak dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za što će se propisati posebni uvjeti.

Nadalje, jasnije se uređuje rad kulturnih vijeća kako bi se naglasila njihova savjetodavna uloga, a preciznije se definiraju i razlozi potencijalnog sukoba interesa članova kulturnih vijeća, obveza njihova izuzimanja iz raspravljanja i odlučivanja, kao i sankcioniranje nepridržavanja navedenih odredbi.

Predloženi zakon poseban naglasak stavlja na:
-              osiguravanje stabilnosti financiranja ustanova u kulturi,
-              sastav i način izbora članova upravnih vijeća,
-              uvjete i način imenovanja ravnatelja ustanova u kulturi te osnivanje stručnog vijeća. 

Pisane vijesti