Više od 12 milijuna eura za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2023. godini

3. ožujka 2023. – Na „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu“ za programe zaštite i očuvanja na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 748 programa.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje je uvršteno 476 programa u ukupnom iznosu od 12.085.772,91 eura / 91.060.260,00 kuna.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobrila ministrica kulture i medija.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
 • prijavu za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)
 • prijavu za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija potrebna za izvođenje radova)
 • prijavu za izvođenje radova.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
 • programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, arhitektonski snimak postojećeg stanja i idejni, glavni i izvedbeni projekt)
 • programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova
 • programi za koje se traži izrada dokumentacije za projekte koji će se financirati u okviru EU programa
 • programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
 • programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
 • višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
 • osigurana sredstva sufinanciranja; potrebno je priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija
 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
 • programi na kulturnom dobru koje ima visoko stručno, znanstveno i nacionalno značenje
 • programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.
 
Rezultate potražite na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=23305.
 
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 12. do 20. ožujka 2023. godine.
 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: nepokretna@min-kulture.hr.
 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica