Video-sastanak o raspisivanju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek održala je u petak, 31. srpnja 2020. godine, video-sastanak s predstavnicima kulturnih Vijeća i povjerenstava Ministarstva kulture i medija, a tema sastanka bila je raspisivanje Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu u novim okolnostima.S obzirom na neizvjesnost vezano uz razvoj epidemiološke, ali i gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj te mjerama ograničenja i službenim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, razmatraju se različiti pristupi i dinamika provedbe Poziva, posebno u odnosu na specifičnosti pojedinih programskih djelatnosti.
 
Ministrica je najavila da će za dio područja obuhvaćenih javnim pozivom natječaj biti raspisan u najavljenom roku za cijelu sljedeću godinu. Za one djelatnosti čije je djelovanje značajnije otežano ili potpuno onemogućeno zbog neizvjesne epidemiološke situacije (izvedbene umjetnosti, manifestacije), raspisat će se natječaj za kraće vremensko razdoblje (3 ili 6 mjeseci), a zatim će se početkom 2021. godine raspisati novi natječaj za realizaciju programa do kraja 2021. godine. Cilj je olakšati planiranje i usmjeriti sredstva na one programe i manifestacije koje će u novim okolnostima biti moguće realizirati.
 
Svi detalji vezano uz rokove i smjernice bit će objavljeni krajem kolovoza.

Govoreći o važnosti prilagodbe Poziva novim okolnostima, ministrica je istaknula sljedeće:
 • izvanredno okolnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini traže da se preusmjere i pažljivo rasporede postojeći resursi, ciljajući prije svega na najranjivije segmente kulturnog sektora
 • želimo kroz dijalog sa svim partnerima – umjetnicima, ustanovama u kulturi,  umjetničkim organizacijama, poduzetnicima u kulturi, lokalnim i regionalnim jedinicama samouprave - formulirati natječaj koji će u najvećoj mogućoj mjeri osigurati odgovarajući okvir za predlaganje projekata u teško predvidivoj situaciji
 • potrebno je sagledati specifičnosti svakog pojedinog područja i ugraditi nove kriterije koji će olakšati planiranje projekata, njihovu realizaciju i distribuciju
 • kao i prethodnih mjeseci, ključna će biti fleksibilnost koju ćemo ugraditi u sve faze praćenja projekata
 • osmišljavanje alternativnih načina i modela produciranja i distribuiranja kulturnih sadržaja – ne samo jednosmjerno prebacivanje projekata na online platforme već i njihovo kreiranje na višoj produkcijskoj i sadržajnoj razini
 • jedna od važnih preporuka je i čvršće partnersko povezivanje dionika iz različitih umjetničkih područja i sfera djelovanja, odnosno nužne koprodukcijske suradnje koje će objediniti nekoliko izvora financiranja, a projekte učiniti ekonomski održivima
 • kao i do sada, paralelno s Pozivom za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu tijekom godine raspisat će se i posebni javni pozivi (njih 11) koji su komplementarni Pozivu i usmjereni na specifične segmente kulturnog stvaralaštva čiji će se dinamika objave i rokovi posebno objaviti obzirom na nepredvidivost budućeg razvoja krize uzrokovane epidemijom COVID-19Predstavnici kulturnih Vijeća u dijalogu s ministricom istaknuli su nekoliko važnih elemenata za koje smatraju da bi trebali biti uvršteni u kriterije Poziva :
 • usmjerenost na razvojne programe i čvršću suradnju među stručnjacima iz različitih područja djelovanja
 • važnost kontinuiranog odnosa prema publici koju želimo zadržati unatoč fizičkim ograničenjima
 • što pažljivija i detaljnija razrada uputa prijaviteljima za svako područje
 • u Poziv bi trebalo ugraditi kriterije koji će uzeti u obzir procesualnost, odnosno vrijeme neophodno za promišljanje novih mogućnosti rada unutar pojedinog područja
 • osigurati sufinanciranje tehničkih uvjeta za podizanje produkcijske razine stvaranja digitalnih sadržaja
Pri kraju razgovora zaključeno je da će se komunikacija nastaviti, a svi članovi kulturnih Vijeća zamoljeni su da identificiraju specifične kriterije i prijedloge smjernica za svoja područja temeljem današnjeg razgovora. Konzultacije će se nastaviti tijekom kolovoza o čemu će svi biti pravovremeno obaviješteni.
 
Sastanku su uz ministricu prisustvovali državni tajnik Krešimir Partl, glavna savjetnica ministrice Nevena Tudor Perković, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave Anja Jelavić, načelnik Sektora za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj Krešimir Račić i voditeljica Službe za knjigu i nakladništvo Mihaela Majcen Marinić.
 
Od predsjednika i predstavnika kulturnih Vijeća Ministarstva prisustvovali su ispred Hrvatskoga muzejskog vijeća Darko Komšo, Hrvatskog knjižničnog vijeća Tatjana Aparac Jelušić, Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti Tamara Jurkić Sviben, Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Goran Grgić, Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti Irena Kraševac i Branka Benčić, Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse Martina Munivrana, Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost Iva Grgić Maroević, predsjednica Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju dr. sc. Goranka Horjan, Stručnog povjerenstva za suvremeni ples i pokret Matija Ferlin, Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe Nikša Bratoš i Dražen Baljak. 

Pisane vijesti