UNESCO - L'ORÉAL međunarodne istraživačke stipendije za mlade znanstvenice za 2010. godinu

UNESCO raspisuje u suradnji s L"Oréalom stipendije za mlade znanstvenice iz država članica UNESCO-a. Kandidatkinje dostavljaju natječajnu dokumentaciju najkasnije do 1. lipnja 2009.

Rok: 1. lipnja 2009.

UNESCO raspisuje u suradnji s L'Oréalom stipendije za mlade znanstvenice iz država članica UNESCO-a. Stipendije se odnose na znanstvenice koje su već uključene u istraživački rad na doktoratu iz područja biologije, biokemije, biotehnologije, poljoprivrede, medicine, farmacije i fiziologije. Iznos svake stipendije je 40.000 USD, a rok trajanja istraživanja je dvije godine. Projekti koji uključuju uporabu životinja ne dolaze u obzir, a prednost se daje ne-kozmetičkim istraživanjima. Posebna prednost daje se kandidatima iz najmanje razvijenih zemalja. Zbog ravnomjerne zastupljenosti svih zemalja članica, dodjeljuje se najviše 3 stipendije svakoj od pet UNESCO-ovih geo-regija.

Uvjeti potrebni za postupak pred-selekcije kandidatkinja su:
 1. Potpora Nacionalnog povjerenstva za UNESCO;
 2. Dobna granica do 35 godina starosti (kandidatkinje rođene prije 1. siječnja 1975. ne mogu se prijaviti);
 3. Prednost se daje kandidatkinjama sa završenim poslijediplomskim studijem (stupanj doktora znanosti) u području prirodnih znanosti (u obzir će se uzeti i kandidatkinje s upisanim poslijediplomskim studijem stupnja doktora znanosti);
 4. Zapažena profesionalna postignuća;
 5. Aktivno znanje službenog jezika zemlje u kojoj će obavljati znanstveno-istraživački rad;
 6. Dobro psiho-fizičko zdravlje.

Kandidatkinje su dužne priložiti svu dokumentaciju u 3 primjerka:
 1. Ispunjeni prijavni obrazac na engleskom ili francuskom jeziku uz 2 fotografije;
 2. E-mail adresu koji kandidatkinja redovno koristi;
 3. Ovjerene preslike svih diploma, uključujući prijepise ocjena, uz diplomu ili dokaz da su na poslijediplomskom studiju na doktoratu;
 4. Popis objavljenih radova;
 5. Preporuku od osobe upoznate s njihovim znanstvenim radom (jednu za prvu fazu istraživanja i tri za drugu fazu istraživanja);
 6. Prihvatno pismo institucije u kojoj će se provoditi znanstveno istraživanje (pismo mora sadržavati ime rukovoditelja, datum početka i vrijeme trajanja projekta);
 7. Potvrdu o znanju službenog jezika zemlje primateljice, ispunjenu na UNESCO-vom obrascu (ukoliko će se istraživački rad obavljati u inozemstvu);
 8. Detaljan opis predviđenog istraživačkog rada (na jednoj ili dvije stranice najviše) na engleskom ili francuskom jeziku, prema detaljnim uputama koje se nalaze u privitku.

Kandidatkinje dostavljaju natječajnu dokumentaciju najkasnije do 1. lipnja 2009. godine na adresu:
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2 
10000 Zagreb

e-pošta: unesco@min-kulture.hr

 

Najave