U Godini čitanja osigurano 1.981.000,00 kn za programe koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike

Slika /arhiva/1 Javni pozivi/2021/Javni poziv poticanje čitanja/poticanje čitanja poziv.jpg

3. svibnja 2021. - Ministarstvo kulture i medija osiguralo je ukupno 1.981.000,00 kuna za dodjelu potpora programima koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Prispjelo je 417 prijava od kojih je odobreno 79 programa (12 programa za kazalište, 3 za film, 1 za ples, 44 za književnost, 1 za glazbu, 4 za vizualnu umjetnost, 5 za kulturnu baštinu i 9 interdisciplinarna programa).

Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu u sastavu: Katica Mikulčić Matković, Lahorka Plejić Poje, Ksenija Banović, Saša Božić, Branka Benčić, Jadranka Hrga i Tamara Jurkić Sviben.

Pri ocjenjivanju programa vodilo se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnost  predloženog programa, promicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti i  ekonomičnosti. Osim navedenih kriterija, vodilo se računa i o regionalnoj rasprostranjenosti, podržali su se programi kojima je cilj poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike, a sadrže neke od sljedećih programskih aktivnosti:

- aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju
- stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
- omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
- povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način, razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme, web stranice i sl.)
- istraživanja, razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup), aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu
- osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim i međunarodnim inicijativama
- osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima
- poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike osmišljavanjem i provođenjem inovativnih pristupa komunikacije.

 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica