Tradicijska pučka igra „Pljočkanje“ s područja Istre kao dio mreže i festivala tradicijskih igara Tocatì upisana u Registar dobrih praksa UNESCO-a

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

©  Istarski pljočkarski savez

1. prosinca 2022. – Nakon dva nova upisa na Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva UNESCO-ov Međuvladin odbor za očuvanje nematerijalne kulturne baštine pozitivno je ocijenio multinacionalnu nominaciju u kojoj sudjeluje i Hrvatska te u Registar dobrih praksa UNESCO-a upisao i Tocatì – festival tradicijskih igara.

Multinacionalnu nominaciju Tocati – festival tradicijskih igara („Tocati – Shared Programme for the Safeguard of traditional games and sports“) za Registar dobrih praksa UNESCO-a inicirala je Italija, a pridružila joj se Hrvatska zajedno s Belgijom, Ciprom i Francuskom.
 
Tocatì je zajednički program za očuvanje tradicijskih igara i sportova koji se razvijao tijekom godina zahvaljujući međunarodnoj mreži zajednica, grupa i pojedinaca, uključujući nositelje tradicijskih igara i sportova, uz potporu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija i udruga.
 
Hrvatska se mreži pridružila tradicijskom pučkom igrom „Pljočkanje“, koja je geografski zastupljena u Istri, gdje ju kao krovna udruga njeguje Istarski pljočkarski savez (IPS).
 
Pljočkanje je pučka pastirska igra kojom su pastiri, uglavnom djeca, kratila vrijeme čuvajući stoku, a koja je ime dobila po glavnom rekvizitu – pljočki – plosnatom kamenu veličine dlana. Uz pljočku za igru je potreban jedan kamen veličine šake zvan pljočkaš, bulin ili balin. Cilj je igre pljočku baciti što bliže bulinu i tako dobiti punat – bod, a potrebno je skupiti onoliko bodova – punti – koliko je dogovoreno na početku igre. Više u Registru kulturnih dobara RH: https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6705
 
Prva međunarodna radionica o dobrim praksama zaštite pljočkanja održana je u Svetvinčentu 2019. godine, a na inicijativu Istarskog pljočkarskog saveza 2020. godine održan je webinar na temu „Tradicijski sportovi i igre u kontekstu turizma“ okupljajući partnere iz nominacijske mreže.
 
Istarski pljočkarski savez (IPS) regionalna je mreža nevladinih organizacija (sportski i klubovi za starije osobe), koje su identificirane kao nositelji: Pljočke sports club (Špk) „Agroturist“, Pljočke club (Pk) „45 Paralela“, Pk „Škrilja“, Pk „Radigoza“, Pk „Marčenegla“, Pk „Lanterna“, Pk „Sveti Petar“, Špk „Murine“, Spk „Sutivanac“ i „Žminj“.
 
Proces promicanja Tocatìja uključuje rastuću mrežu sudionika koji se identificiraju u zaštiti pljočkanja kao izraza vlastite nematerijalne kulturne baštine. Ta „Tradicionalna zajednica igara“ uključuje igrače, obrtnike, promicatelje, volontere, stručnjake i široku mrežu dionika koji djeluju na nacionalnoj i međunarodnoj razini.Pisane vijesti