Multinacionalna „Tradicija uzgoja lipicanaca“ upisana na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

© Dražen Bota

1. prosinca 2022. – Nastavlja se uspješan tjedan za hrvatsku kulturnu baštinu pa je tako na današnjoj sjednici UNESCO-ova Međuvladinog odbora za nematerijalnu baštinu u marokanskom gradu Rabatu na Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva upisana multinacionalno nominirana „Tradicija uzgoja lipicanaca (Lipizzan horse breeding traditions)“. 

Inicijativu za izradu multinacionalne nominacije pokrenula je 2017. godine Slovenija, a koordinirani rad na izradi nominacijskog obrasca tijekom 2018. i 2019. godine okončan je predajom multinacionalne nominacije u ožujku 2020. godine. Uz Sloveniju i Hrvatsku pridružene su i Austrija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Italija, Rumunjska i Slovačka.
 
Lipicanska pasmina konja uzgojena je u ergeli Lipica (danas Republika Slovenija), po kojoj je pasmina i dobila naziv. Ergelu je osnovao austrijski nadvojvoda Karlo II. 1580. godine radi uzgoja voznih i jahaćih konja za potrebe Bečkog Dvora. Osnutkom  ergele počinje i oblikovanje lipicanske pasmine, jedne od najstarijih pasmina konja u Europi, čije su osobine usavršavane pomnom selekcijom. Lipicanci se i danas u većem broju uzgajaju na području nekadašnje Habsburške, kasnije Austro-Ugarske, Monarhije.
 
Na našem području lipicanci su uzgajani  već oko 1700. godine u ergeli grofa Andrije Jankovića u Terezovcu (današnjem Suhopolju) kod Virovitice. Danas su na hrvatskom uzgojnom području lipicanci najviše zastupljeni u Slavoniji, Baranji i Srijemu.
 
Uzgoj lipicanaca u Hrvatskoj provodi se u dva oblika: uzgoj u državnim ergelama i tradicijski uzgoj u seoskim gospodarstvima. Između oba načina postoji uska povezanost i usklađenost koja se razvija od 19. stoljeća, a posebno je naglašena od 20-ih godina 20. stoljeća kada su osnovane i prve konjogojske seljačke udruge u Slavoniji. Osobitost hrvatskog uzgoja lipicanaca jest u tome što su lipicanci postali dijelom narodnog uzgoja i tradicijske kulture.
 
Tradicije uzgoja lipicanaca u Slavoniji, Baranji i Srijemu u ožujku 2017. godine upisane su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske: https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6918Pisane vijesti