Svečano uručivanje ugovora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Razvoj e-usluga

  • Slika /arhiva/Foto_2019/Uručivanje ugovora projekt e-Kultura/DSC_3804-01.jpeg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek prisustvovala je svečanom uručivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte prijavljene na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj e-usluga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a za projekt e-Kultura – „Digitalizacija kulturne baštine“ u četvrtak, 14. studenog 2019. godine u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu.

Opći cilj projekta je povećanje zaštite i online dostupnosti digitalnog kulturnog sadržaja, a specifični cilj je osigurati sigurnu pohranu digitalnog kulturnog sadržaja na jednom mjestu te omogućiti korisnicima jedinstveni pristup tako pohranjenom sadržaju kroz uspostavu odgovarajućeg sustava informacijske i komunikacijske tehnologije, razviti e-usluge, uspostaviti standardizirani pristup digitalizaciji kulturne baštine te ojačati kapacitet AKM (Arhivske, knjižnične i muzejske) zajednice za digitalizaciju kulturne baštine.

Predviđeno trajanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je 36 mjeseci. Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti u okviru Poziva iznosi  41.994.473,90 kuna, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kako se projektom planira uspostaviti središnji sustav za pohranu, pristup, agregaciju i pretraživanje građe kulturne baštine koji će obuhvaćati kulturnu baštinu institucija te unaprijediti proces digitalizacije, za uspješnu provedbu Ministarstvo kulture projekt provodi u suradnji s partnerskim institucijama: Hrvatskim državnim arhivom, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Muzejom za umjetnost i obrt i Arhivom Hrvatske radiotelevizije.

Ugovor je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Posredničkog tijela razine 1, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projektima Europske unije kao Posredničkog tijela razine 2 i Ministarstva kulture Republike Hrvatske kao korisnika.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ministarstva kulture.


Pisane vijesti