Susret u vrtovima / Rendez-vous aux jardins

Slika /arhiva/FOTOGALERIJA/FOTO 2019/Susret u vrtovima  Rendez-vous aux jardins 2019/suva2.png

Ovogodišnjem izdanju manifestacije Susret u vrtovima /Rendez-vous aux jardins s temom „Životinje u vrtovima“ pridružila se po drugi put i Hrvatska.

Manifestaciju već tradicionalno od 2003. godine organizira francusko Ministarstvo kulture tijekom lipnja kada se u cijeloj Francuskoj za javnost otvaraju razni privatni i javni vrtovi, parkovi i perivoji, a od 2018. godine, u okviru obilježavanja Europske godine kulturne baštine, vrtovi i parkovi diljem Europe.

Ministarstvo kulture u suradnji s konzervatorskim odjelima u Varaždinu i Sisku pripremilo je događanja namijenjena djeci, mladima i široj zainteresiranoj javnosti u arboretumu Opeka u Marčanu i parku Opatovina u Topuskom, u petak, 7. lipnja 2019. godine.


Arboretum Opeka u Marčanu – flora i fauna


U arboretumu Opeka organizirat će se terenska radionica na temu biološke raznolikosti faune i flore u petak, 7. lipnja, od 9 do 10 sati. Na radionici će sudjelovati djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta te mladi srednjoškolci kako bi osvijestili važnost očuvanja prirodne i kulturne baštine koja nas okružuje. Program se odvija uz pokroviteljstvo Općine Vinica.


Parkovi na termalnim vodama Topuskog – prirodna i kulturna baština parka Opatovina


U Topuskom se naročito ističe park Opatovina na kojem se uz parkovnu arhitekturu nalaze i ostatci ruševina srednjovjekovne cistercitske opatije. U parku Opatovina će u petak, 7. lipnja, od 10 do 12 sati za djecu školskog uzrasta te zainteresiranu širu javnost biti prezentirana kulturna baština Opatovine, do sada izvedeni radovi i oni planirani na ostatcima cistercitske opatije.

Ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije organizirat će u Parku terensku radionicu na temu biološke raznolikosti faune i flore, važnosti očuvanja prirodne komponente i krajobraza, postupanja u susretu s divljim životinjama. Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa životinjskim vrstama koje obitavaju na hrastu lužnjaku (Quercus robur), starom više od 400 godina. Cilj je podizanje svijesti građana o prostoru oko sebe, o povezanosti ljudi i prirode te o ljepoti samih parkova. Program se odvija uz pokroviteljstvo Općine Topusko.

Više o manifestaciji možete pročitati na web stranici: 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

>>> La faune au jardin.videoNajave