Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa EU Kreativna Europa - potprogram Kultura

Ministarstvo kulture i medija provodi javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura.

Pravilnikom se uređuju kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture i medija sufinancirati projekte pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj koji se provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma.

Program Kreativna Europa provodi Europska komisija odnosno Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 25. studenog 2021. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19018
 
 

Pisane vijesti