Sastanak Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe, Atena, 2.-4. travnja 2009.

U Ateni se od 2.-4. travnja pod grčkim predsjedavanjem održava sastanak Savjeta ministara kulture JI Europe.

U ime ministra kulture mr. sc. Bože Biškupića na sastanku sudjeluje ravnateljica Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju Jasminka Lokas-Strpić. Nakon albanskog, bugarskog i hrvatskog, i pod grčkim se predsjedavanjem nastavlja ostvarivanje cilja Savjeta ministara kulture JI Europe – jačanje kulturne razmjene u regiji.Danas je usvojen Akcijski plan o kulturnoj suradnji Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe za razdoblje od 1. travnja 2009. – 1. travnja 2010. a od četrnaest projekata koji se navode u Akcijskom planu važno je istaknuti dva koja će se događati u Hrvatskoj: mreža kazališta mladih u JI Europi – Kazališnog centra Epicentar te Glazbeni mostovi – Glazbena mladež JI Europe. 
 


Na sastanku se razgovaralo o jačanju i unapređenju regionalne suradnje i razvijanju interkulturnog dijaloga. Riječi je bilo i o redefiniranju kulturnih politika u regiji u okviru implementacije UNESCO-ove Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. Grčki ministar kulture Antonis C. Samaras najavio je otvorenje muzeja Akropole 20. lipnja ove godine na koji su pozvani svi europski i svjetski ministri kulture. 
 


Crnogorski ministar kulture, sporta i medija Branislav Mićunović u svom obraćanju službeno je preuzeo presjedanje Savjetom ministara JI Europe za period od 2009.-2010. godine.
 

Najave