Sastanak na temu harmoniziranja mjera i preporuka na europskoj razini za rad kazališta

Na inicijativu Europske kazališne konvencije (ETC) i organizacije Opera Europa, posebna savjetnica ministrice doc. dr. sc. Iva Hraste Sočo i mr. Anja Jelavić, v.d. ravnateljice Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju održale su video sastanak

s Heidi Wiley i Sergeom Rangonijem, direktoricom i predsjednikom ETC, Nicholasom Paynom, direktorom Opera Europa i  Dubravkom Vrgoč, intendanticom HNK Zagreb.


 
Sastanak je sazvan na temu harmoniziranja mjera i preporuka na europskoj razini za rad kazališta u novonastalim uvjetima. Obzirom na nadolazeću videokonferenciju ministara kulture 19. svibnja, u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU apel je da ministri rasprave mogućnosti daljnjeg rada u sektoru. Uzimajući u obzir da su nacionalne mjere poduzete u prvoj fazi reakcija na krizu uzrokovanu pandemijom COVID - 19, resor izvedbenih umjetnosti u narednim mjesecima traži unificirani pristup postupanja, kako bi se raspravile mogućnosti nastavka suradnje na europskoj razini.
 
Na videosastanku europskih ministara kulture održanom u travnju, ministrica Nina Obuljen Koržinek bila je pozvala ministre te posebno Europsku komisiju da se čim prije krene sa sveobuhvatnim mapiranjem sektora i posljedica pandemije kako bi se na europskoj razini mogle pokrenuti mjere za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru. Posebno je istaknuta važnost veće fleksibilnosti  u primjeni programa Kreativna Europa. 
 
Sudionici su najavili niz konferencija koje će se organizirati u nadolazećem razdoblju: konvenciju Opera Europa 29. svibnja, konferenciju ETC-a 11. lipnja te konferenciju Opera Vision koja se organizira u rujnu u Zagrebu.
 
U tom razdoblju kazališna će mreža u dijalogu sa svim dionicima pokušati iznaći načine daljnjeg djelovanja koji se fokusiraju na tri cilja: harmonizirane preporuke za izvedbe diljem Europske unije, mogućnost nadoknade izgubljenih prihoda i mobilnost umjetnika u sadašnjim uvjetima. 
 


Pisane vijesti