S pohvalama zastupnika prijedlozi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i izmjene i dopune Zakona o audiovizualnim djelatnostima prošli prvo čitanje u Hrvatskom saboru

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

28. veljače 2024. - Uz konstruktivne prijedloge i primjedbe, ali i pohvale čak i oporbenih zastupnika, u Hrvatskom saboru prošlo je prvo čitanje Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o audiovizualnim djelatnostima.


Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek predstavila je novosti koje donosi novi Zakon, od toga da su proširene definicije pojmova radi boljeg razumijevanja i provedbe zakonskih odredbi do toga da su jasno utvrđeni kriteriji proglašenja statusa kulturnog dobra. Nadalje, ministrica je istaknula kako novi Zakon predviđa da se konzervatorska podloga koja sadržava mjere zaštite dostavlja prilikom izrade prostornog plana i unosi u Informacijski sustav kulturne baštine te Geografski informacijski sustav, što će uvelike olakšati vlasnicima i korisnicima provođenje mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara te provođenje zahvata i radova. Uz to, ministrica je upozorila i kako je jedna od novina ovog Zakona i prethodna konzervatorska lokacijska obavijest kojom je Ministarstvu kulture i medija propisana obveza izdavanja obavijesti o mjerama zaštite i mjerama održavanja kulturnog dobra te opsegu prihvatljivih promjena uključujući podatak o tome je li potrebno provesti arheološka ili druga istraživanja te izraditi konzervatorski elaborat.

Ministrica je navela i jasnije propisan postupak za izdavanje posebnih uvjeta zaštite uz detaljno propisanu potrebnu dokumentaciju i postupanje u svim situacijama kada se poduzimaju radovi i zahvati na kulturnom dobru te naglasila kako Zakon predviđa i donošenje standarda, konzervatorskih smjernica i drugih akata nužnih za učinkovitu provedu mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, posebno njihovo provođenje u izvanrednim okolnostima. „Radi zaštite i očuvanja arheološke baštine, a posebno sprječavanja njezinog ugrožavanja propisano je osiguravanje sredstava iz državnog proračuna za njezino istraživanje“, istaknula je ministrica kao još jednu od novina novog Zakona te kao posebnu novost izdvojila solidarnu odgovornosti vlasnika i suvlasnika u odnosu na obveze kod redovitog održavanja kulturnog dobra i nastale štete na kulturnom dobru, zbog čega su taksativno i jasno uređene obveze vlasnika i suvlasnika u odnosu na kulturno dobro.

Među ostalim novinama, a s ciljem osiguranja jedinstvenosti konzervatorske službe na cijelom području Republike Hrvatske, ministrica je najavila kako od 1. siječnja 2026. godine Ministarstvo kulture i medija preuzima upravne i stručne poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara za područje Grada Zagreba koje je obavljao Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.

Nakon rasprave i iznesenih primjedbi i prijedloga zastupnika, koji će do drugog čitanja biti razmotrene, ministrica je predstavila i prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Zakona o audiovizualnim djelatnostima kojim se uvodi  novi financijski poticaj razvoju i proizvodnji hrvatskih audiovizualnih djela. „Tim će se modelom omogućiti povećanje kvalitete i konkurentnosti hrvatskog kulturnog proizvoda i hrvatskih produkcijskih kuća na međunarodnoj razini putem uspostave novog izvora i načina financiranja“, istaknula je ministrica te dodala kako će se tim izmjenama povećati sredstva za razvoj i proizvodnju hrvatskih audiovizualnih djela, što će doprinijeti kvaliteti i stvoriti povoljne uvjete razvoja i konkurentnosti hrvatskog kulturnog proizvoda.

„Prema posljednjim istraživanjima udio mikropoduzeća u sektoru filma iznosi 92,9 %, što uz projektnu prirodu rada sektor čini ranjivim na zastoje i pauze u proizvodnji između projekata i na nemogućnost brzog pronalaska početne investicije za razvoj novih projekata“, upozorila je ministrica te zaključila kako će mogućnost investiranja iznosa uplaćenih fiskalnih davanja omogućiti tvrtkama u području filma veću održivost i mogućnost sustavnog planiranja investiranja u razvoj i proizvodnju novih kulturnih djela. Ministrica je dodatno istaknula kako predloženi model potiče investiranje u razvoj i proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda, generiranje potrošnje, povećanje angažmana i zapošljavanja u industriji te razvoj struke.

  

Pisane vijesti