Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi u 2014. godini

Program Ruksak (pun) kulture u 2014. obišao je 20 županija. Grad Zagreb  je izostavljens obzirom na to da je program namijenjen djeci i mladima u dislociranim i prometno slabije povezanim gradovima i mjestima.
     U 20 županija posjetili smo više od 70 gradova i 10 otoka

– Cres, Lošinj, Rab, Murter, Dugi otok, Pašman, Hvar, Vis, Mljet, Šipan.
     Program je obuhvatio i učenike s otoka Ilovika, Unija i Suska, ali u njihovoj matičnoj školi u Malom Lošinju, kao i učenike s otoka Koločepa i Lopuda koji su se okupili u PŠ Luka Šipanska, na otoku Šipanu.

     Program Ruksak (pun) kulture obuhvatio je djecu iz 47 matičnih i područnih dječjih vrtića, učenike iz 81 matične i područne osnovne škole, 1 manjinske osnovne škole, 3 srednje škole, 1 Centra za odgoj i rehabilitaciju.
     Za program Ruksak (pun) kulture prijavilo se 263 vrtića, osnovnih i srednjih škola. Prema kriterijima koji su navedeni u opisu samog projekta, a koji se odnose na područne vrtiće i škole, njihovu slabiju prometnu povezanost, zainteresiranost vrtića i škola za umjetničke programe i radionice te zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja za diseminaciju programa i radionica, odabrano je ukupno 100 vrtića i škola u kojima je proveden program Ruksak (pun) kulture u 2014. godini. 
     U programu Ruksak (pun) kulture ukupno je sudjelovalo 6643 djece i učenika, odnosno program je obuhvatio 2049 djece iz dječjih vrtića i 3934 učenika iz osnovnih škola te 660 učenika srednjih škola. Program je, u prosjeku, u svakoj županiji obuhvatio dvjestotinjak djece, dok se posebno ističu Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Šibensko-kninska županija, u kojima je program obuhvatio više od petstotinjak djece.

     Na temelju javnoga poziva za umjetnike i umjetničke udruge, organizacije i institucije prijavilo se 267 različitih umjetničko-edukativnih programa, od kojih je odabrano 47 u 7 programskih djelatnosti – kazališnoj umjetnosti, likovnoj umjetnosti, filmskoj umjetnosti, glazbenoj umjetnosti, plesnoj umjetnosti, kulturnoj baštini te programima umjetničkih akademija u kojima sudjeluju studenti. Tijekom 2014. godine najmanje jednom izveden je 41 program, iako su programi većinom izvođeni nekoliko puta u različitim mjestima. Programe je priredilo i provelo 116 profesionalnih umjetnika i studenata umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.
     Program Ruksak (pun) kulture 2014. godine vidjelo je i na njemu sudjelovalo 118 odgojitelja, 197 nastavnika i učenika, 26 pedagoga, 16 knjižničara i 59 ravnatelja vrtića i škola, kao i priličan broj zainteresiranih djelatnika škole, uglavnom tehničkog osoblja poput domara, kuharica i spremačica, koji su pridonijeli kvaliteti provođenja programa.

     Tijekom provedbe programa Ruksak (pun) kulture u 2014. godini svi sudionici ispunili su dvije vrste evaluacija – prije realizacije programa i nakon provedbe programa. Evaluacijom smo željeli doznati koliko su djeci i učenicima dostupni kultura i umjetničko-edukacijski programi u njihovim mjestima.
     Ulaznom evaluacijom željeli smo vidjeti kakva je dostupnost kulturnih i umjetničko-edukativnih programa djeci i učenicima u njihovim gradovima i mjestima. Ulazne evaluacije pokazale su da je najviše učenika posjetilo kino i kazalište, dok se veliki postotak od 36 posto djece i učenika nikada nije susreo s umjetnikom ili bio u galeriji na izložbi.Ocjenom od 1 do 5 učenici su procjenjivali koliko su kulturni sadržaji dostupni u njihovom kraju. Ocjenom 1 izjasnilo se 23 posto učenika, dok je ocjenu 5 dalo svega 13 posto učenika. Najviše učenika, njih 29 posto, dostupnost kulturnih sadržaja u svom kraju odredilo je ocjenom 3. 


     Izlaznom evaluacijom procjenjivalo se zadovoljstvo sudionika umjetničkim programom i radionicom, koliko su program i radionica ispunili njihova očekivanja te korisnost novih iskustava.
     Evaluacija je provedena s učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola: rezultati pokazuju da je 67 posto učenika zadovoljno provedenim umjetničko-edukativnim programima, odnosno da je programe ocijenilo ocjenom 5. Također 68 posto učenika program i radionicu smatra zabavnom, dok se 51 posto učenika izjasnilo kako je apsolutno ispunila sva njihova očekivanja.
     Učenici su procjenjivali i nova iskustva koja su stekli na umjetničko-edukativnim programima i radionicama. Ispitano je koliko im je novih i zanimljivih spoznaja omogućeno te koliko su ih programi potaknuli na aktivnosti u određenom umjetničkom izrazu. Njih 64 posto smatra da su naučili nešto novo i zanimljivo tijekom programa Ruksak (pun) kulture, dok je 34 posto učenika programima potaknuto na aktivnosti u određenom umjetničkom izrazu.


     U provedbi programa Ruksak (pun) kulture u 2014. sudjelovalo je 315 odgojitelja, nastavnika i učitelja, a toliko ih je sudjelovalo i u evaluaciji. Prosječna je godina iskustva odgojitelja, nastavnika i učitelja 15, dok je prosječna dob odgojitelja, nastavnika i učitelja 39 godina.
     Prema izlaznim evaluacijama u kojima su sudjelovali odgojitelji, nastavnici i učitelji, njih 74 posto odredilo je programe i radionice ocjenom 5, dok ocjenu 1 i 2 nije dodijelio ni jedan odgojitelj, nastavnik ni učitelj. Radionica je u potpunosti ispunila očekivanje 66 posto odgojitelja, nastavnika i učitelja, dok njih 85 posto smatra da je program Ruksak (pun) kulture dobar izvor novih iskustava za učenike.Da je program Ruksak (pun) kulture vrlo poticajan za učenike, smatra 82 posto odgojitelja, nastavnika i učitelja, a 80 posto ih smatra da je program vrlo maštovit i inspirativan. 

Da je radionica koju smo proveli u njihovom vrtiću ili školi bila vrlo korisna za njihov profesionalni razvoj, smatra 62 posto ispitanih odgojitelja, nastavnika i učitelja.Na pitanje žele li ponovno sudjelovati u programu Ruksak (pun) kulture, 98 posto njih izjasnilo se s DA, dok se najveći postotak, oko 61 posto, izjasnio kako bi željeli vidjeti kazališnu umjetnost u svom vrtiću ili školi.>>> Više o programu Ruksak (pun) kultureNajave