Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara

Objavom rezultata za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, programe zaštite i očuvanja orgulja te programe zaštite i očuvanja pokretnih etnografskih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija započinje s objavom rezultata Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za područje zaštite i očuvanja kulturne baštine.

1. Programi zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara https://min-kulture.gov.hr/?id=23547
Na Javni poziv za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara prijavljeno je 205 programa, a nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija RH za financiranje je odabrano 166 programa s ukupnim iznosom od 1.001.186,79 eura, odnosno 7.543.441,50 kuna.
 
2. Programi zaštite i očuvanja pokretnih etnografskih kulturnih dobara https://min-kulture.gov.hr/?id=23549 
Na Javni poziv za programe zaštite i očuvanja pokretnih etnografskih kulturnih dobara prijavljeno je šest programa, a po dovršenom razmatranju pristiglih zahtjeva te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje je uvršteno 5 programa s ukupnim iznosom od 22.391,66 eura, odnosno 168.710,00 kuna.
 
3. Programi zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara - instrumentalni ustroj orgulja https://min-kulture.gov.hr/?id=23548
Za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara - instrumentalni ustroj orgulja na ovaj je Javni poziv prijavljeno 27 programa. Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija RH za financiranje je uvršteno 14 programa s ukupnim iznosom od 600.674,12 eura, odnosno 4.525.779,15 kuna.

 
Prijedlozi financiranja programa za sva tri područja doneseni su na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija. Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju: konzervatorsko-restauratorska istraživanja, izradu dokumentacije te izvođenje radova (restauracija, konzervacija i drugo).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara donesena je na temelju sljedećih kriterija:

1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od važnosti za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija
8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
9. programi na kulturnom dobru koje ima visoko stručno, znanstveno i nacionalno značenje.
 
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 1. do 8. ožujka 2023.

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: pokretna@min-kulture.hr.Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica