Publikacija Kulturne rute Vijeća Europe

Ministarstvo kulture je uz podršku Europskog instituta za kulturne rute Vijeća Europe i u suradnji s predstavnicima Kulturnih ruta u Hrvatskoj, izdalo brošuru o Kulturnim rutama Vijeća Europe.

Brošura čiji je cilj promidžba kulturne baštine promovira rute koje prolaze Hrvatskom, a sadrži podatke o rutama, njezinim nositeljima i predstavnicima, kontaktima i sadržaju. 
 
     
Kulturne rute Vijeća Europe 2020. pdf     

"Vijeće Europe pokrenulo je program Kulturne rute Vijeća Europe 1987. godine, s ciljem predstavljanja zajedničke kulturne baštine, boljeg razumijevanja europskog kulturnog identiteta te oblikovanja zajedničkog kulturnog prostora.

Uz očuvanje prirodne i kulturne baštine program promiče održivi razvoj, obrazovanje, edukativnu i kulturnu razmjenu, a obogaćivanjem kulturne turističke ponude otkriva manje atraktivne i poznate destinacije u kojima potiče kulturni, društveni i ekonomski razvoj. Kulturne rute u svom djelovanju podržavaju temeljna načela Vijeća Europe: ljudska prava, demokraciju, kulturnu raznolikost i interkulturni dijalog.

Svaka ruta predstavlja europske vrijednosti koje su zajedničke najmanje trima državama, a kao rezultat znanstvenog istraživanja multidisciplinarnog tima stručnjaka oslikavanjem europske memorije, povijesti, baštine i identiteta doprinosi interpretaciji raznolikosti suvremene Europe. Odbor ministara Vijeća Europe 2010. godine donio je Prošireni djelomični sporazum o kulturnim rutama (EPA) kako bi omogućio bolju suradnju država članica.

Sporazum okuplja 34 države članice zajedno s Republikom Hrvatskom, koja mu je pristupila 2016. godine. Za provedbu i dodjelu certifikata Kulturna ruta Vijeća Europe, koji je dokaz i jamstvo izvrsnosti, zadužen je Upravni odbor EPA-e, a pod pokroviteljstvom Vijeća Europe mrežom certificiranih kulturnih ruta kooridinira Europski institut za kulturne rute u Luxembourgu. Otkad je Vijeće Europe 1987. godine predložilo prvu kulturnu rutu Hodočasnički put Santiago de Compostela, do danas je certificirano 38 kulturnih ruta Vijeća Europe. 

Republikom Hrvatskom prolazi 11 kulturnih ruta, čime je Hrvatska prepoznata kao destinacija bogatog kulturnog naslijeđa. Putem različitih tema program podiže svijest o europskoj i hrvatskoj kulturi te potiče njezine građane na promišljanje o svojem naslijeđu, dok uključivanjem lokalnih projekata omogućuje samoodrživost i stvara kulturni kapital. Time je Hrvatska u samom vrhu promicanja svojega nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog nasljeđa u europskom okruženju."
 
Iz uvoda publikacije Kulturne rute Vijeća Europe 2020.

 


Pisane vijesti