Projekt PREVENT – ublažavanje rizika od poplava za kulturnu baštinu

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

8. veljače 2024. - ICCROM je objavio međunarodni poziv za prijave kandidata na radionicu koja će se održavati u Trogiru, od 22. lipnja do 2. srpnja 2024. godine, a bit će usmjerena na razvoj rješenja za ublažavanje rizika od poplava okupljanjem stručnjaka za kulturnu baštinu, specijalista za upravljanje rizicima od poplava, hidrologa, klimatskih znanstvenika i službi za djelovanje u hitnim situacijama.

Podsjećamo, Ministarstvo kulture i medija u suradnji s ICCROM-om, Međunarodnim centrom za proučavanje očuvanja i obnove kulturnih dobara (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), provodi projekt PREVENT - ublažavanje rizika od poplava za kulturnu baštinu. Stoga će na ovom seminaru, putem interaktivnih rasprava, rada u skupinama i simulacija, sudionici u suradnji s UNESCO-ovim lokalitetom svjetske baštine Trogirom i njegovim baštinskim institucijama kao središnjom studijom slučaja, biti potaknuti identificirati strategije upravljanja rizicima za svoje baštinske lokalitete. Poseban modul rasvijetlit će kako se mogu iskoristiti tradicionalna i autohtona znanja u upravljanju rizicima od poplava.
 
Očekuje se, naime, da će se do 2040. izloženost ljudi štetnim poplavama povećati s 2.2 milijarde na 3.6 milijarde, odnosno na gotovo polovicu svjetske populacije. Klimatska varijabilnost i klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet poplava. Uz obalna područja rizik od poplava povećan je zbog naleta oluja i podizanja razine mora. U unutrašnjosti je pak povećan zbog velikih oborina, degradacije tla, nepropusnih površina, neprimjerenih obrana od poplava i drugih čimbenika. Promjene u biljnom pokrovu i vrstama tla, poput uklanjanja vegetacije te utjecaja klimatskih promjena, uzrokuju povećan rizik od poplava. Jake oborine, njihovo trajanje i učestalost te kombinacija tih čimbenika mogu biti okidač za ekstremne poplave. Posljedice povezane s poplavama predstavljaju jednu od najučestalijih, najozbiljnijih i najštetnijih prijetnji kulturnoj baštini. Podizanje razine mora može dovesti do nestanka najvažnijih svjetskih povijesnih lokaliteta i gradova. Posljedice plavljenja po kulturnu baštinu često su još veće zbog postojećih osjetljivosti poput manjka koordiniranih planova upravljanja rizicima od poplava za baštinske lokalitete, lošeg održavanja, masivne urbanizacije i neprikladne odvodnje.
 
Taj seminar stručnjacima nudi jedinstvenu priliku za kolektivno učenje, uključujući upravitelje lokaliteta, arhitekte, knjižničare, muzeologe, inženjere, arhiviste, kustose, konzervatore, hidrologe i stručnjake u području upravljanja rizicima, humanitarne pomoći, urbanizma, civilne zaštite, znanosti o klimi itd. Nakon navedene obuke sudionici će provesti sveobuhvatnu procjenu rizika na svojim lokalitetima te primijeniti najmanje dvije od tri strategije za upravljanje rizicima. Rezultati njihovih projekata bit će objavljeni na online sastanku i u publikaciji projekta. Do kraja seminara sudionici će naučiti:
  • identificirati i procijeniti rizike od poplava te razviti scenarije rizika, što uključuje i utjecaj klimatskih promjena i druge pokretače rizika
  • komunicirati s ključnim dionicima poput stručnjaka za ublažavanje rizika od poplava, hidrologa, klimatologa, urbanista, službi civilne zaštite i prve pomoći u svojim vlastitim lokalnim zajednicama, u koordinaciji sa stručnjacima iz sektora kulturne baštine
  • ublažiti rizik od poplava i povećati spremnost putem ekonomičnih mjera na lokalitetima na kojima sudionici rade
  • pružiti koordiniran i pravovremen hitan odgovor, koji je ujedno specifičan za lokalni kontekst, kako bi se osigurala kulturna baština kad nastupi poplava
  • mapiranje rizika od poplava i identificiranje tradicionalnih znanja o upravljanju poplavama.

Seminar organizira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i program „Prva pomoć i otpornost za kulturnu baštinu u kriznim vremenima“ ICCROM-a, uz potporu Kanadskog instituta za konzerviranje.

Prijava je dostupna na poveznici: www.iccrom.org, a za više informacija kontaktirajte s: far_programme@iccrom.org.         

         www.iccrom.org
 Pisane vijesti