Projekt Eucaland – europska kultura oblikovana kroz poljoprivredne krajobraze

Otvorena je izložba 23. veljače 2010. pod nazivom Projekt Eucaland – europska kultura oblikovana kroz poljoprivredne krajobraze.

Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26/III kat mr. sc. Nina Obuljen, državna tajnica u Ministarstvu kulture, otvorila je izložbu Projekta Eucaland – europska kultura oblikovana kroz poljoprivredne krajobraze.Projekt je rezultat suradnje 42 partnera iz 27 europskih zemalja u sklopu Programa za kulturu Europske unije. Hrvatska je bila jedan od četiri koorganizatora ovoga projekta, koji je koordiniran od strane Fakulteta za geografiju Sveučilišta u Cambridgu iz U.K. Koordinator za Hrvatsku bila je Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, dok su njezini suradnici bili Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Uprava za zaštitu prirode i Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju, te Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu.Najave